עמוד:83

על מה סיפרה ועל מה לא סיפרה T : קולה מרננגן כעוד : וכפות - ידיה T VT מבארות - ; T : צמידיה T ? : מצטלצלים : ? :: ? X זהב T -אל זהב T T V כאותן אמרות-כנף שבפיה שאין לזמן שליטה בן - ואני כולי אוזן סתומה שקוע בלהוציא את הקיבוץ מן הבוץ להזיז T : : דברים T קדימה T ? IT ולמי ( נו - בא $ ת < יש פנאי לאימא מסך בין קולות תמוליה לבין אוזן הכרויה לשאון קבוצה ומפעליה היא קגספךת על ? ן צרויה ועל סגולות הקמע ואני מניד ראשי כשומע קיץ אחי לא באה ובחורף נפטךה מן העולם

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר