עמוד:80

58 . * הסבירו את התמונה של דוד טרג 1 קובר , מתוך הסדרה "אנשי תל אביב " לפי השיר . אברהם שלתסקי ^ הלבישיני אימא כשרה , כתונת פסים לתפארת ועם שחלית הוביליני אלי עמל . עוטפה ארצי אור כטלית בתים T ניצבו : כטוטפות . T - וכרצועות-ונפילין גולשים כבישים , סללו כפיים . תפילת : -שחרית : כה תתפלל .. _ . . קריה TT : I נאה T אלי .-: " בוראה . T : ובבוךאים בנך אברהם פייטן סולל בישראל . ובערב T VT בין I " השמשות TT : " ישוב אבא T - מסבלותיו ? T : ובתפילה ילחש נחת : הבן ? קיר לי אברהם , עור וגידים ועצמות . הללויה . הלבישיני אימא כשךה , כתונת פסים לתפארת ועם שחלית הוביליני אלי ? מל .

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר