עמוד:76

נמל . r שטח מיוחד של מים עמוקים קרוב לחוף בשביל אוניות harbour , port , seaport סטירה נ . מכה בכף יד פתוחה על הפנים או על הלחי של מישהו slap ע 1 צמה נ . כוח , חוזק , אנרגיה intensity , power קיו-ם ז . המצב של מי או של מה שקיים ונמצא , האפשרות להיות קיים , existence , being לחיות קשק ש-1 ז . שסויות , דבר לא חשוב / ציור חסר צורה , ח 0 ר משמעות , drivel prattle , שאי אפשר להבין . שם הפעולה של הפועל - לקשקש : רעידה T ? נ . תנועה של משהו או מישהו , שזז בלי שהוא רוצה לזוז ובלי shaking , trembling אפשרות לעצור . שם פעולה של הפועל - לךעח רקע ז . מה שרואים מאחורי הנושא העיקרי בסיפור , בתמונה או על במת background , setting תאטרון / תנאים , או סביבה של מקרה מסוים רשלנות נ . התנהגות לא אחראית , חסרת זהירות , העלולה לגרום נזק לאנשים negligence , ולסביבה / התנהגות באי אכפתיות , בלי לשים לב לפרסים remissness שיפוץ ז . תיקון כללי ויסודי , שם פעולה של הפועל - לשפץ renovating , overhaul תמו-ךה נ . מה שמקבלים במקום משהו אחר באותו ערך , באותו מחיר , כמה exchange , reward כסף שווה דבר מה ת קה- ₪ נ . רצון חזק מאוד , חשק , בדרך כלל לדברים פיזיים הקשורים בחושים desire , passion שמות תואר גרעיני , גךעינית בסיסי , יסודי , מרכזי , שיש בו את העיקר fundamental , nuclear חיובי , חיובית שיש בו הסכמה או קבלה , אישור או תמיכה / טוב , נכון , שרוצים positive אותו , שמעריכים אותו ספל , " T ספלה T " : לא חשוב , לא עיקרי , צדדי , משני less important , subsidiary מהותי , מהותית בעל חשיבות , שמתייחס למהות = ) העיקר , הדבר עצמו , התכונה essential , intrinsic היסודית של הדבר ) מהנה , מהנה גורם הרגשה טובה , נהנים ממנו enjoyable , pleasurable נ"ה מילת לא קבוע במקום אחד , לא קשור למקום אחד , יכול לפעול בכל mobile , portable מקום , אפשר להעביר אותו ממקום למקום תוקפני , ת 1 קפנית תוקף ונלחם הרבה פעמים aggressive linsfTT תורשתית דבר שעובר מההורה לצאצא ; ההורה מעביר והצאצא מקבל genetic , hereditary תפקודי , תפקודית שיש לו תפקיד functional שונות כינוי מוסב T מילה הבאה בפסוקית הלוואי במקום שם העצם , כדי למנוע חזרה retrospective pronoun 1 'Vv משפט T : מורכב T : כ / שפט הבנוי משני משפטים או יותר ; האחד הוא משפט עיקרי , complex sentence Nin ' ]« jn 1 אחד מסוגי פסוקיות הלוואי ( compound clause ) משפט עי 7 ןךי ODwnn הראשי במשפט מורכב , שאליו מצטרפת פסוקית אחת main sentence או יותר ( clause ) פסוקית לוואי ODUJO המצטרף אל המשפט העיקרי במשפט מורכב ומתאר את relative ( attributive ) אחד מחלקיו clause

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר