עמוד:75

חילון פרק ג : פעלים אגר , לאג 1 ר אסף למסרה מסוימת store , stock up דגר , לדגור אם נאמר על בעלי חיים - ישב על הביצים וחימם אותן עד שיצאו incubate , hatch האפרוחים / אם נאמר על בני אדם - למד הרבה מאוד ( לשון דיבור ) הבחין , שם לב לפרסים , ראה בדיוק את ההבדל , הכיר אחר מתוך רבים notice , distinguish , להבחין ( ב / ... בין ) discern הביס , להביס ( ב ( ... הסתכל gaze , look הזהיר , להזהיר ( מפני ) אמר למישהו לעשות משהו או לא לעשות משהו כדי למנוע סכנה warn או תוצאה לא נעימה הטיף , להטיף ( ל ( ... אמר דברי מוסר , ניסה לשכנע אנשים להאמין במשהו או לפעול preach , exhort למען רעיון מסוים , דיבר למען רעיון פוליס , חברתי וכו י הטעין , להטעין שם דברים על כלי רכב ( מכונית , אונייה וכוי ) כדי להעביר ממקום load למקום / מילא באנרגיה חשמלית העריץ , להעריץ אהב , כיבד והעריך מאוד admire , look up to הפיק , להפיק השקיע כסף ועבודה בתכנון ובייצור סרס , מחזה או דיסק כדי produce , obtain להציג אותם בפני קהל אנשים . שם הפעולה - הפקה זלזל , לזלזל ( ב ( ... לא כיבד , התנהג אל מישהו או אל משהו בלי כבוד disparage , look down on ליקק , ללקק העביר את הלשון על משהו בעיקר כדי לטעום lick מימש , לממש הפך חלום , תוכנית , רצון או ציפייה למציאות ( ל-ממש , ( הגשים actualize נאשם , להיאשם ( ב ( ... חשבו שהוא אשם , הביאו אותו למשפט , כי חשדו שהוא אשם be accused , be charged מצר , להיווצר יצרו אותו , עשו אותו , נתנו לו צורה / התחיל להתקיים , לקרות created be vi מ ו ת cy a 1 אמון ז . היחס של מי שמאמין במשהו או במישהו , רגש של ביטחון אל trust , confidence אדם , שאפשר להאמין בו אפתח ז . גוזל = ) "ילד " צעיר ) של עוף , שיצא מהביצה , ויש לו כבר נוצות chick גילם ז . סיבה , משהו שבגללו קורה משהו , הדבר המשפיע על פעולה או factor , cause על התוצאה שלה הלוואה נ . סכום כסף שנותנים כדי לקבל אותו בחזרה לאחר זמן . loan T T ; שם הפעולה של הפועל - להלוות מאמץ ז . הפעלת כוחות פיזיים או נפשיים תוך כדי איסוף כל הכוחות כדי effort להגיע למטרה מסוימת מבחק ז . מקום בנמל לתיקון אוניות dock , shipyard מטען ז . מכשיר שמשתמשים בו כדי למלא בטךי 1 ת בחשמל charger . r lyop מה ששמים על כלי רכב ( מכונית , אונייה וכוי ) כדי להעביר ממקום load למקום / כמות של כוח חשמלי , אנרגיה fi'TT : DD נ . חלק מסוים בהון 9 / 7 = ) י 1 > 0 של חברה מסחרית share ניכו-ר 0 . הרגשת זרות אל הסביבה ואל אנשים קרובים מסביב , הרגשה alienation שלא שייכים לחברה ולא מעורבים בה

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר