עמוד:64

48 . חני לי ואחזור לפניכם ארבעה סיפורים מן התלמוד הבבלי , מסכת כתובות , דף ס " ב ע " ב - ס " ג ע " א . הסיפורים מתורגמים מארמית . ו ) ספרו כל סיפור בעברית חדשה והוסיפו את משפטי הלוואי במקומות המתאימים . א . רבי חנניה בן חכינאי [ ... ] הלן וישב שתים עשרה שנה בבית הרב . עד שהגיע לביתו השתנו השבילים בעיר , ולא הכיר את הדרך לביתו . הלך וישב על גדת $ הנהר . שמע ק 1 היו קוראים לנערה אחת : בת חכעאי , בת חכינאי , מלאי את כדך ובואי נלך . אמר : נלמד מכאן שזוהי ודלדה שלנו . הלך אחריה . הייתה T : T יושבת v v א שתו : ומנפה T — : קמח . ~ Iv הרימה •?? T את " v עיניה , T V ראתה T ~ : T אותו , ראה T ליבה T ופרחה T : T נשמתה . ( 2 ) TT : אמר - T לפניו : T T : ריבונו של v עולם , ' r ענייה ~ זו , זה v שכרה ? TT : ביקש - I" - רחמים ? : עליה T v ~ וחייתה . T : T : ( 1 ) גדה = שפה , חוף ( 2 ) פרחה נשמתה = מתה ן ן ' 091 yr > r הלוואי להוספה : ( ו ) סוגייה = שאלה בהלכה ( 2 ) חלו ^ ה דעתה = הצ 0 ערה ולא ידעה מה לעשות ( 3 ) נחה נפשו = מת משפסי הלוואי להוספה . ג . רבי עקיבא רועה של כלבא שבוע היה . ךאתה אותו ביתו שהוא צנוע ומעולה . אמךה לו : אם אתקדש לך r / ; תלך . / .. .. לבית ... הרב ? _ T אמר - T לה : T כן . " התקדשה T ;/ - : לו בצנעה : ?; ? ; ושלחה TT ; T אותו . שמע - אביה T T והוציאה T : מביתו " - והדיר ; • nrrix הנאה מנכסיו . 0 ) הלך וישב שתים עשרה שנים ? בית הרב . כאשר בא הביא איתו שנים עשר אלף תלמידים . שמע זקן אחד אומר לה : עד כמה את נוהגת אלמנות חיים ?< 2 ) אמרה לו : אם לי היה מקשיב היה יושב עוד שתים עשרה שנים אחרות ( ולומד . ( אמר ( רבי עקיבא ) בךשות אני עושה . הלך רשב שתים עשרה שנה א חרות בבית הרב . כאשר בא הביא איתו שנים ; ישר אלף תלמיךים . שמעה אשתו ויצאה לקראתו . אמרו לה השכנות : שאלי בגד ללבוש והתכסי . אמרה להן : "יודע צדיק נפש בהמתו" ( משלי יב . ( 10 כאשר : " . הגיעה • T אליו T ?? נפלה : T על - פניה TV T ונישקה IT ; ? : את - V רגליו . T ; היו T דוחפים : ? אותה T שמשיו . - אמר להם : הניחו לה : שלי ושלכם - שלה היא .

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר