עמוד:40

f | סמנו איזה תיאור של קבוצות המחקר מתאים לניסוי הראשון . ( 1 בקבוצה אחת היו חולדות אימהות , שהמליטו- לא מזמן , והן מיניקות , ובקבוצה שנייה לקחו חולדות שלא המליטו מעולם . ( 2 בקבוצה אחת היו חולדות , שהמליטו בחודש האחרון , ובקבוצה שנייה היו חולדות , שנולדו לפני יום-יומ"ם . ( 3 בקבוצה אחת היו חולדות , שהמליסו ועזבו את צאצאיהן מסיבות שונות , ובקבוצה השנייה היו חולדות , שטיפלו בצאצאיהן במשך זמן רב . ( 4 בקבוצה אחת היו חולדות הרות , שלא אכלו במשך ימים רבים , ובקבוצה השנייה היו חולדות , שאכלו והשמינו מאוד בזמן ההיריון . ב . החוקרים בדקו את המהירות ואת איכות הלמידה של החולדות בשתי הקבוצות . הם הכניסו את החולדות למב 1 כים ובדקו את המהירות , שבה החולדות מצאו את דרכן אל האוכל שהוסתר במבוך . החולדות בקבוצה אחת למדו במהירות , ומה שהן למדו במשך יום אחד למדו החולדות מהקבוצה השנייה בשישה ימים . המסקנה : יכולת הלמידה והזיכרון משתפרות מאוד אצל חולדות אימהות או חולדות שעומדות ללדת . בניסוי השני רצו החוקרים לבדוק , האם השיפור הוא בגלל שינויים כימיים והורמונל"ם , שקורים בזמן ההיריון , או בגלל השפעת הסיפול בצאצאים . בניסוי זה השח בין שלוש קבוצות של חולדות : nno f | איזה תיאור של קבוצות המחקר מתאים לניסוי השני . ( 1 חולדות שנ 1 לדו לא מזמן , חולדות זקנות וחולדות חולות . ( 2 חולדות שגוריהן מתו , חולדות שגוריהן הורחקו מהן וחולדות שאימצו צאצאים לא להן . ( 3 חולדות שגדלו בתנאי מעבדה , חולדות שגדלו ב 0 בע וחולדות שעברו מן הסבע למעבדה . ( 4 חולדות שמספלות בצאצאים שהן ילדו לא מזמן , חולדות שעדיין לא הרו וחולדות שאימצו צאצאים וגידלו אותם . ג . החוקרים חזרו ובחנו את יכולת הלמידה של החולדות במציאת הדרך במבוך ובמציאת מזון . הקבוצה הראשונה הגיעה להישגים המהירים והסובים ביותר , מיד אחריה הקבוצה השלישית , ואילו הקבוצה השנייה גם היא למדה הכול , אבל לאס מאור . המסקנה : לא רק החומרים הכימיים וההורמונים משפרים את תפקוד המוח , אלא גם הטיפול בצאצאים במשך זמן והסביבה שבה מגדלים את הצאצאים . £ ) | | חשבו : איך אפשר לבדוק אם אצל בני אדם יש קשר בין היריון ולידה לבין למידה . תארו את המחקר ואת דרך הניסוי .

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר