עמוד:29

HtD-n 1 נ . כסף , רכוש , תואר או תפקיד , שאדם משאיר , כשהוא מת , לילדיו inheritance או לאחרים כיוו-ן ז . צד / הצד שפונים אליו , כשהולכים , נוסעים או רק מסתכלים direction / קו פעולה , התנהגות או מחשבה מחו : -יבו T -ת נ . הרגשה של אדם , כאשר הוא חייב לעשות משהו commitment , obligation מחמאה TT נ . דבר שבח שאומרים לאדם על יופי , תכונה , לבוש , על מה שהוא compliment : עושה וכו י מידה נ . גודל , כמות ( שאפשר למדוד ) extent , size , measure מלגה נ . מתנת כסף לצורך לימודים או מחקר , שמקבלים ממוסד או scholarship מתורם פרטי משבר ז . מצב קשה ומסוכן , כשפתאום משהו חסר , והיציבות נשברת , כמו crisis משבר כלכלי , משבר ביחסים או באמונה , רגע של שינוי פתאומי במחלה - מנקודה זו יהיה או יותר סוב , או יותר רע משנה ז . שני בחשיבותו , בדרגה שנ"ה , לא ראשי , למשל : שחקן משנה , vice , second כותרת משנה , תפקיד משנה נבזו-ת נ . התכונה של מי שהוא כל כך רע , עד שאי אפשר לכבד אותו villainy , wretchedness נחמה T T V נ . מילים או מעשים שעוזרים למי שסובל comfort , consolation נ 7 ןמה נ . פגיעה במישהו בכוונה כדי לצער אותו על שגרם נזק או העליב revenge , vengeance 0 כס ף-1 ז . ריב , ויכוח בין אנשים או בין מדינות conflict ^ לילה נ . סיפור המעשה , הדברים שקרו בסיפור frame-up , plot פילוג ז . הפרדה גמורה של שני צדדים אחד מהשני split - צוואה T T נ . הודעה בכתב או בעל-פה מה אדם רוצה , שיעשו עם הרכוש שלו , will אחרי שהוא ימות / מה שאישיות ( מנהיג , סופר , אומן ) רוצה להעביר לדורות הבאים YJ 7 ז . סוף ( ספרותי ) end שיא ז . הנקודה הכי גבוהה , הכי חזקה , הכי חשובה , הכי משמעותית climax , top תקציר ז . סיכום קצר של הדברים הכי חשובים summary , synopsis עג מ ו ת , תואר בוגר , בוגךת כבר לא ילד / לא ילדותי / גמר את הלימודים במוסד adult , graduate לימודי / תואר אוניברסיטה B . A - 1 'rt י 71 ןךתית משהו או מישהו שאנשים מתנים לו כבוד , וחושבים prestigious שהוא בעל ערך מהו - : רהר , T מהורהרת v ; ; : חושב ולא שם לב למה שקורה מסביב pensive מוךחב , מוךחבת הגדילו אותו , עשו אותו רחב יותר expanded מיותר , T : מיותרת v : •• לא צריך אותו , הוא יותר ממה שצריך superfluous , unnecessary מקובל , מקובלת רוב האנשים מסכימים , שזה טוב ונכון ונורמלי , וכך conventional , עושים כולם / קיבלו אותו בחברה , כולם אוהבים אותו customary נפקד , נפקדת לא היה , היה חסר ( שפה גבוהה ) absent T ראשי , ראשית משהו או מישהו שעומד בראש , הכי חשוב , עיקרי main , major רגיש , רגישה מתרגש בקלות , כל דבר משפיע על הרגשות שלו / שם sensitive לב לאנשים

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר