עמוד:16

כשהאיר . ? ; ••• השחר - - - יצאה T : T הבחורה T - - מחדרה ?• T : v ללכת v v T הגגה , r כמנהגה rr : ? : בכל r : יום , וראתה אותו בחור . אמרה לו : מי אתה , ומי הביאך לכאן ? אמר לה : יהודי אני מבני עכו , ועוף הביאני לכאן . ; 9 ה ע : שתה ? לקןחתו והביאתו לחדרה , ' T : v : והלבישוהו :-: והרחיצוהו : : וסכוהו T ונתייפה T -: ? : מאוד : עד ^ שאין ' " v כמותו : בכל T : גבול : ישראל T : , ואהבתו : — - T הבחורה T - בליבה : T ובנפשה . T ; - : והיה T T : הבחור T - חריף ומפולפל וממולח וסופר . יום אחד אמרה לו : רוצה אתה לקךשני ? אמר לה : הלוואי ! מה 7 ישה ? הקיז דם וכתב לה כתובה ומוהר מדמו , וקיךשה ואמר : עד ה' היום , ועדים מיכאל וגבריאל . נתעברה ממנו . כשראו אותה הזקנים מעוברת , אמרו לה : כמדומה לנו שאת מעוברת : ? : •; . אמרה T : T להם : v T הן • י . אמרו : T לה : T וממי • נתעברת ? :: -: אמרה T : T להם : V T מה לכם v T לדעת ? ^ - T נפלו : T פני " : הזקנים I " ; - , שהיו T v מתייראים : ? : 1 משלמה : המלך , * I v v - ושלחו : T : אליו T " לבוא T אליהם " -: . . נכנס - : שלמה : בספינה : TT ובא אליהם . " : ואמרו : T : לו : אדוננו המלך , כך הדבר , ואל ישים אדוננו בעבדיו עוון . כששמע שלמה ! קרא TIT לבתו : ושאל - T : לה T על - הדבר . TTT - אמרה T : לו : בחור T אחד T V הביא ' " לי הקדוש ברוך הוא יפה וטוב , תלמודי וסופר , וקיךשני . קךאה לבחור ובא T לפני " : המלך * I v v והראה T : v : לו הכתובה T : ~ שכתב - T V לבתו : , ושאל -T : לו המלך I v v על - אביו ואמו ועל משפחתו ומאיזו עיר הוא . והבין מתוך ךבךיו שהוא אותו שראה T T v במזל : , T ושמח T - שמחה : T : גדולה : T ואמר : - T ברוך I T המקום I T שנותן v •• ' אישה T לאיש : . ( על פי : מדרש תנרוומא הקדום והישן , מבוא התנחומא ) חריף = חכם מאוד לקדשנ = 1 לשאת אותי לאישה הקיז דם = הוציא דם מגופו מוהר = תשלום לקניית כלה נתעברה = הרתה כמדומה = נדמה מתייראים = פוחדים אל ישים עוון = שלא יאשים א ) הסיפור "שלמה המלך וביתו " הוא אגדה המתקשרת לפסוק בספר משלי : " שלשה T : המה T נפלאו : ; ? ממני v וארבעה T T :- : לא ידעתים : ? :- : דרך ' vv - הנשר vv בשמים ? - T - ירך נחש עלי צור דדך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה" ( משלי ל 8 ו ) אילו דרכים מוצאים בסיפור ? ב ) ב 1 או נאמר שהלכתם לראות סרט בשם "שלמה וביתו . " הסר 0 הזה הוא וריאציה מודרנית על הסיפור המדרשי . לפניכם משפטים שאמרו אנשים , שצפו בסרט . אמרו לאיזה משפט בסיפור מתאימים הדברים , שאמרו הצופים בסרט , וכתבו אותו . שימו לב : המשפטים הם לא לפי סדר הופעתם בסיפור . " שמת לב , שהיא הציעה לו להתחתן , והוא מיד הסכים , כי הוא הבין , שהמגדל הזה הוא מהביזנס של אבא שלה " . ^ nic pi 0 0 ) 3 n : 1 < T T )~ > NIC ותלי < $ " ק 6 ^ נ : 0 ) CT ~ > NIC ? 1 ( יתומיו ( 1 "איך שמר עליה אבא שלה : מיקרופונים בכל חדר , מסך טלוויזיה בכל דלת עם שומר באינסךקום , וכמה אוכל שהוא שם בפריזר " ...

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר