עמוד:11

7 . הכניסיני תחת כנפך מילים : ח . נ . ביאליק , לחן : עממי הכניסיני תחת ? נפך , -והיי : לי אם •• : ואחות , T ויהי חיקך מקלט ראשי , קן-תפילותיי הנידחות . ובעת רחמים , בין-השמשות , שחי : - ואגל : לך I T סוד ייסורי : אומרים , יש בעולם נעורים - היכן נעוריי ? ועוד רז אחד לך אתוודה : נפשי נשרפה בלהבה ; אומרים , אהבה יש בעולם - מה-זאת אהבה ? הכוכבים רימו אותי , היה חלום - אך גם הוא ץ . כד ; rmy אין לי כלום בעולם - אין 1 ?? לי דבר . T הכניסיני תחת כנפך , והיי לי אם ואחות , ויהי חיקך מקלט ראשי , קן-תפילותיי הנידחות . מה אתם חושבים : על פי סעיף , 6 לאיזה סרט כדאי לבחור בשיר הזה כשיר הסרט : לסרט המודרני או לסרט הפוסט-מודרני ? למה ? המסגרות לקידום הערכים האלה , אבל לא המסגרת היחידה . המשפחה מעבירה רבים מתפקידיה לארגונים ציבוריים , ממשלתיים או פרסיים כלכליים . למשל , חינוך הילדים הוא מתפקיד המדינה , והדאגה לבריאות היא עסק כלכלי בין המשפחה לבין חברות הביטוח השונות . מה מאפיין את המשפחה הפוסט-מודרנית ?

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר