מתוך:  > נטע חוברת 25

עמוד:2

ריכוז , פיתוח , כתיבה ועריכה : כתיבה ועריכה : הילה קובלינר שלומית חייט שרה ישראלי " עוץ : פרופ ' מאיר לוקשין איורים : נעם נדב עיצוב גרפי : סטודיו רמי וג ' ק » / אפרת שריה תחקיר תמונות וטיפול בזכויות יוצרים לתמונות ולקסעים : דבורה גרודה , רחל לאופר , נועה נתנאל המרכז לטכנולוגיה חינוכית © כל הזכויות על יצירות האמנות והקטעים שמורות לבעליהן . רשימה מלאה של בעלי הזכויות בסוף החוברת . אין להעתיק או להפיץ ח 1 ברת זו או קסעים ממנה בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני ( לרבות צילום , הקלטה , מחשב , הכנת לומדות ושימוש מכל סוג שהוא באינטרנט . (

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר