עמוד:11

לדוגמה : הגורם המשפיע במקרה הקפיץ הוא משקל המשקולת . לוקחים כמה משקולות ( למשל ( 6 במשקלים שונים , תולים כל אחת מהן על הקפיץ ובודקים את מידת התארכותו בכל פעם . במהלך הניסוי לא משנים שום תנאים - משתמשים באותו הקפיץ ובאותו המתקן המחזיק את הקפיץ . משנים רק את הגורם המשפיע : משקל המשקולת . בקרה : כאשר מתכננים את הניסוי מחליטים גם מהי הבקרה שלו . הבקרה היא ניסוי הנערך בדיוק באותה הדרך ובאותם התנאים כמו הניסוי עצמו , הכולל את כל הגורמים הנמצאים בניסוי מלבד הגורם המשפיע . תפקידה של הבקרה לבדוק אם הגורם המשפיע הוא הסיבה לממצאי הניסוי , או שמא יש להם סיבות אחרות . חזרות : יש לבצע כמה חזרות על הניסוי כדי לבדוק את נכונותו . בשלב תכנון הניסוי יש להחליט כמה חזרות ייעשו . לדוגמה : חוזרים על ניסוי הקפיץ 5 פעמים באותם תנאים ( אלו הן 5 סדרות של הניסוי . ( כלים וציוד : בתכנון הניסוי מחליטים באילו כלים ובאיזה ציוד יש להשתמש , ומתארים את מהלך הניסוי . יש לתכנן את המדידות שייעשו , לקבוע באילו מכשירי מדידה להשתמש ומהן יחידות המידה המתאימות . אמצעי זהירות : יש לתכנן היטב את כל אמצעי הזהירות שיינקטו - הרכבת משקפי מגן , לבישת כפפות , שמירה על מרחק בטוח ועוד . . 5 קבלת תוצאות מתארים את ממצאי הניסוי , ומייצגים אותם בדרך הממחישה היטב את השינוי שחל בגורם המושפע . כדאי לרכז את הממצאים בטבלה , בתרשים או בגרף . חשוב להקפיד על כותרת מתאימה לכל מקרה . דוגמה לטבלה ולגרף : המשקולת ומידת התארכות הקפיץ מידת התארכות דוגמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר