עמוד:3

תוכן העניינים פרק : 1 מבוא למדעי החומר 5 פרק : 2 אנרגיה סביבנו 13 פרק : 3 גוף וחומר 53 פרק : 4 חומרים , תכונות ושימושים 103 פרק : 5 מבנה החומר 133 פרק : 6 חום ושינויים בחומר 169 מילון מונחים 208

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר