עמוד:2

ניהול מדעי דידקטי : ד"ר רחל מינץ פיתוח וכתיבה : חוה בן חורין , יורם אורעד , ד"ר בנצי ויליגר יועצים ועורכים מדעיים : פרופ' גיל , 'מרקוביץ החוג לכימיה , הפקולטה למדעים מדויקים , אוניברסיטת תל אביב פרופ' מאיר מידב , החוג לחינוך מתמטי , מדעי וטכנולוגי , ביה"ס לחינוך , אוניברסיטת תל אביב עריכה דידקטית פדגוגית : רותי שטנגר , ד"ר נורית קינן עריכה לשונית : טלי בלייכר עריכת מגדר : שרה אופק עיצוב וגרפיקה : ענת קמינצקי–ירקוני , דקלה פולוצקי , נטע קמינצקי איורים טכניים : ענת קמינצקי–ירקוני , אלכס חיינזון פיתוח עצמי למידה מתוקשבים : ד"ר רחל מינץ , ד"ר גיא הד , חוה בן חורין , אורלי שטטינר גרפיקה ממוחשבת : אלכס חיינזון וכפיר אוחיון תכנות והפקה של עצמי למידה : צוות הטכנולוגיה של מטח תחקיר תמונות : דבורה גרודה , ענת קמינצקי–ירקוני וחברי צוות הפיתוח טיפול בזכויות יוצרים : דבורה גרודה הבאה לדפוס : גדי נחמיאס תודות : לחברת "דלילה הדרכה וציוד" על סיוע בצילומי הניסויים . לחברת " Science Demo" על העמדה לרשותנו של צילומים והנחיות לערכות ניסוי . למרינה שלו ולמירית קולט מהמעבדה לטבע במכללת לוינסקי על סיוע בצילומי הניסויים . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר זה שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות - בסוף הספר . © תשע"ב . 2012 - כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר