עמוד:62

שימו לב : גם חלק מן הפעלים עשויים לקבל את דרגות היתרון וההפלגה ( אהבתי אותו יותר / פחות / מאוד / ביותר . ( שמות תואר מועצמים אלה מילים שביסודן הן שמות תואר אך הן משולבות בצירוף או במשפט במעמד של שם עצם , כמו בדוגמות האלה : א . בחרתי בקטנים ולא בגדולים . ב . לזריזים שביניכם יינתן כרטיס טיסה לאירופה . שמות תואר מועצמים כאלה מתנהגים כשמות עצם , לכן עשויות להיצמד אליהם גם ה"תוספות" האופייניות לשמות העצם , כמו מילות היחס בדוגמות שלעיל . בפרק לא נכללו דוגמות שבהן שמות תואר מועצמים , וגם לא מצאנו לנכון להביאם לידיעת התלמידים . כיוון שסוגיה זו עלולה לעורר קושי , אם היא תזדמן , אנו מוצאים לנכון להזכיר אותה כאן . מבנה שם התואר – מבנה הגזירה המסורגת ( שורש בתבנית שם התואר ) אינו שונה עקרונית ממבנה שם העצם , ולכן התלמידים יוכלו ליישם לגבי שמות התואר את אשר למדו על שמות העצם . אמנם הודגמו קבוצות של שמות תואר בעלות מכנה משותף במשמעות : הצבעים – קטל ( צהב , ירק , ( " היכולת ל – " ... קטיל ( כביס , שביר , ( אך מן הראוי להדגיש שאין קבוצות רבות כאלה . הצורן הסופי סי בשמות תואר שיש להם צורן הגזירה סי , אי אפשר להצביע על משמעות כלשהי של הצורן הסופי , זולת התפקיד שלו להפוך מילים שונות , "מתארות"ל כלומר לשמות תואר . שמות התואר ביסודם סימנו מוצא ( אדומי , עמוני , ירושלמי , בבלי . ( יש גיוון במבנה הבסיסים שהצורן הסופי מצטרף אליהם , גיוון בחלקי הדיבור שהבסיסים שייכים אליהם , ואפילו במוצאם של הבסיסים – מן העברית על כל רבדיה ומשלביה ואף מן הלעז . גיוון זה מוכיח מה רבה פוריותה של מוספית הגזירה סי ביצירת שמות תואר בעברית החדשה . בינוני כשם תואר בין שמות התואר ישנן גם צורות בינוני רבות ( זוהר , משגע , מלטש , נפלא . ( כזכור , הבינוני יכול לתפקד כפועל , כשם עצם וכשם תואר המציין בעל תכונה . יש אומרים שמבחינה היסטורית ( דיאכרונית , ( שמות התואר בעברית מוצאם בצורות הבינוני , בעיקר בפועלי מצב . צורות , כגון : עיף , זקן , הרי הן צורות בינוני של פועלי מצב וגם שמות תואר ( השוו ל : עיפתי , זקנתי . ( צורות בינוני רבות , המשמשות היום שמות תואר , התנתקו כליל מן המקור הפועלי שלהן , כלומר אין להן מקבילות באותה המשמעות בזמני העבר או העתיד . תופעה זו בולטת בעיקר בשמות תואר שבמקורם בבינוני של בניין סביל . להלן דוגמות של שמות תואר כאלה : צונן , שונה ( קוטל או בינוני של פעל , ( חשוב , חשוף , גלוי ( קטול או בינוני פעול של קל , ( נרגש , נפעם ( נקטל או בינוני של נפעל , ( מנגד , מחדד ( מקטל או בינוני של פעל . ( יש שתי דרכים לסימון התבנית של שמות התואר האלה : למשל , נרגש הוא הבינוני של בניין נפעל והוא גם משקל נקטל , כמקובל בשמות העצם . במקרים אלה העדפנו להתייחס לבניין ולא למשקל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר