עמוד:60

בסיס וצורן גזירה לעומת הפועל שיש בו גזירה אחת בלבד ( שורש ותבנית , ( בשמות מבחינים בשני מבנים עיקריים שונים : גזירה מסורגת ( שורש ותבנית , ( כמו בשמות משבצת , שמירה , תקשרת ; גזירה קווית ( בסיס וצורן גזירה ) כמו בשמות תאורן , מזכירות . בגזירה הקווית נכללים גם בסיס ובסיס ( קרנף = קרן + אף , חידק = חי + דק , ( וכן ראשי תיבות ( מזל"ט , מנכ"ל . ( מודעות והבחנה בספר זה הדגש הוא על הגזירה המסורגת , אך מוזכרת גם הגזירה הקווית . חשוב להבין את ההבדלים בין שתי צורות המבנה האלה : גזירה מסורגת ( שורש ותבנית ) –צורני השורש והתבנית מסתרגים זה בזה . גזירה קווית ( בסיס וצורן ) – הבסיס וצורן הגזירה מצטרפים זה לזה ( זה אחר זה ) ברצף קווי . בגזירה הקווית הבסיס הוא לרוב מילה עצמאית , ואילו הצורנים שורש ותבנית אינם מילה . שורש אינו יכול לעמוד בלי תבנית , ותבנית אינה יכולה לעמוד ללא השורש . בסיס , כאמור , הוא לרוב מילה עצמאית . צורן סופי , צורן תחילי – צורני הגזירה הסופיים הם הנפוצים והאופייניים לעברית . הוספנו עליהם גם את צורני הגזירה התחיליים . השימוש בצורנים אלה הולך ומתרבה בעברית בת ימינו . הצורן הסופי סי – ראו הרחבה בשיעור : 19 שם התואר . גזירה על גבי גזירה – יש מילים שאמנם המבנה שלהן הוא בסיס + צורן גזירה , למשל : מסעדן ( מסעדה + סן , ( תסריטאי ( תסריט + סאי , ( דוברות ( דובר + ות , ( אבל הבסיס עצמו נוצר על ידי הצטרפות שורש ותבנית באופן מסורג : מסעדה ( ס-ע-ד + מסססה , ( תסריט ( ס-ר-ט + תססיס , ( דובר ( ד-ב-ר + סוסס . ( במקרים כאלה חשוב להבהיר לתלמידים שאנו מחפשים את הגזירה של המילה הקיימת , ולא את דרך התצורה של בסיסה . באותו האופן ניתן להראות שיש מילים שהבסיס שלהן נוצר אף הוא בגזירה קווית ( בסיס וצורן , ( למשל : השם עתונאי נוצר מהבסיס עתון ומהצורן סאי , וגם הבסיס עתון נוצר מבסיס ( עת ) ומצורן ( ון . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר