עמוד:59

בניין ומשקל : השונה – למרות האמור לעיל , יש הבדל בין פעלים לשמות הבנויים משורש ומתבנית . לעומת המערכת ה"סגורה" של הפועל , מערכת השם היא " . "פתוחה ההבדל הוא כמותי בעיקרו : מספר המשקלים רב בהרבה ממספר הבניינים . קשה לנקוב במספר מדויק של משקלי השם בעברית גם בגלל ריבויים וגם בגלל חוסר האחידות בקביעה של משקל בסיסי . המצמצמים מגיעים לכמה עשרות של משקלים , ואילו המרחיבים מונים מאות משקלים ( ברשימת המשקלים ב"המילון החדש" של אבן-שושן יש 242 משקלים . ( שבעת הבניינים של הפועל הם מערכת שלמה וסגורה , וכל פועל בעברית חייב להשתבץ בה . זאת גם הסיבה , כנראה , שתחושת המבנה חזקה כל כך אצל הדוברים בתחום הפועל . לעומת זאת , העובדה שבשם העצם יש משקלים רבים כל כך , יוצרת גיוון שמטשטש את האחידות . אם נוסיף לכך את העובדה שבשם העצם יש גם דרך נוספת ( גזירה קווית , ( ושיש שמות לא מעטים שנשאלו מן הלעז בלי שקיבלו צורה עברית כלשהי , נבין מדוע תחושת המערכת האחידה הקיימת בפועל אינה קיימת באותה המידה גם בשם . יש לסייג ולומר שיש גישה המונה מספר רב יותר של בניינים בעברית החדשה . המחשת ההסתרגות בכיתה רצוי להדגים את תופעת ההסתרגות של השורש ושל התבנית על גבי הלוח באמצעות מדגשים צבעוניים . חשוב לסרטט את התבנית כדי שהמושג תבנית / משקל יופנם . לתלמידים שיש להם קשיים במיומנויות השפתיות , יש להמחיש את המושג תבנית על יד סרטוט חוזר ונשנה , ובעזרת שימוש בצבע הממחיש את ההבדל בין השורש למשקל . בספר נעזרנו בצבע להמחשת הסתרגותם של צורן השורש ושל צורן התבנית . קטילות לא דרשנו מן התלמידים לנתח מילים במשקל זה , כדי להימנע מחילוקי דעות ומאי הבנות . משקל קטילות עצמו שנוי במחלוקת – האם המילים נגזרו בגזירה מסורגת ( שורש ותבנית , ( או בגזירה קווית ( בסיס ומוספית . ( למשל : המילה בריאות – האם היא ב-ר-א במשקל קטילות או בריא + ות ? שמות פעולה – בגלל המשמעות ( פעולה ) תלמידים רבים חושבים ששמות הפעולה הם פעלים . חשוב להיעזר כאן בהבחנות הדקדוקיות שצוינו הן בשיעור על הפועל והן בשיעור על שם העצם , המוכיחות שאלה שמות עצם ( למשל , אין בהם זמן . ( בשלב זה עסקנו במשקלי שמות הפעולה הנפוצים , המוכרים והשקופים ביותר ( ולא במשקלים , כגון : הקטל , קטלה . ( חשוב להציג את המשקלים המקבילים לבנייני הפועל . כגון : קטילה הקשור לבניין פעל , קטול הקשור לבניין פעל , הקטלה הקשור להפעיל , התקטלות הקשור להתפעל . עם זאת , יש להדגיש שלא תמיד יש הקבלה מלאה ביניהם . בפעילויות השונות הניתנות בכיתה , שימו לב לכך שלא כל שם עצם הנתון באחד המשקלים האלה , משמעו בהכרח "שם . "פעולה למשל , השם בדיחה נתון במשקל קטילה , אך הוא אינו שם פעולה . שם פעולה ושם פועל – לא מעט תלמידים מתבלבלים בין המושגים שם פועל ( לכתוב , להתרכז ) ובין שם פעולה ( כתיבה , התרכזות . ( בספר זה ובספר לכיתה ט יש תרגול רב בנושא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר