עמוד:54

שיעור : 26 משמעויות הבניינים בשיעור זה מכירים חלק מן המשמעויות המוענקות לפעלים על ידי הבניינים . הפניות למקורות באינטרנט הרצאות וסרטונים הטלוויזיה החינוכית – ק > 23 F פרק : 08 משמעויות הבניינים קישורים ה ילקוט ה דיגיטלי חט " ב עברית – קישורים > מערכת הצורות > משמעויות הבניינים הערות והנחיות פעיל לעומת סביל – לא לכל פועל פעיל יש מקבילה סבילה , אלא רק לאלה שיש להם מושאים . רק ל פועל יוצא יכול להיות פועל מקביל סביל . נושא הסביל חשוב להוראה . אמנם אין הוא הכרחי בלשון הדיבור , אך הוא חלק מן הלשון האוריינית . אפשר לדון עם התלמידים בסיבה להיעדר צורות ציווי וצורות מקור בבניינים הסבילים המובהקים : הפעל ופעל . מפעיל לסביל ולהפך בתרגול ההמרות מתרגלים היפוך משפטים בשלמותם מסביל לפעיל ומפעיל לסביל . הפיכת משפט פעיל למשפט סביל היא קלה יחסית המנהלים" ) סגרו את המפעלי ם הכושלים" " המפעלים הכושלים נסגרו על ידי . ( "המנהלים הקושי הוא שבמשפטים סבילים רווח יותר המבנה החסר , עושה הפעולה אינו כלול בו . במקרה כזה ההיפוך קשה יותר ומצריך חשיבה אחרת האסיר" ) ישוחרר לביתו" " ישחררו את האסיר . ( "לביתו הבינוני הפעול – צורה זו נפוצה מאוד בסלנג , והתלמידים מכירים אותה היטב מן התארים גנוב , דלוק , שרוף . 'וכו מן הראוי להדגיש : זוהי צורה סבילה המצטרפת אל קבוצת התבניות הסבילות בעברית , שתנועתם הדומיננטית היא u ( פעול , פעל , הפעל . ( חשוב להדגיש שהצורה שייכת לבניין ק ל , משום שלתלמידים יש נטייה להעביר לעבר נסתר ולחשוב שהצורה שייכת לבניין נפעל , למשל : כתוב נכתב ; ספור נספר . הבעיה נפתרת עם הוראת זיהוי הפועל בדרך הבינוני . למשל , השורש ל-כ -ד : לכד , נלכד , הלכיד , הלכד , לכ ד , לכד , התלכ ד , ויחליטו אילו פעלים קיימים בשפה . את הפעלים הקיימים בשפה ירשמו על גבי כרטיסים ויבדקו במילון . אפשר גם להשתעשע בפעילות יצירתית -דמיונית של הצעות ל"מילוי המשבצות הריקות" וקביעת משמעיהן . למשל , בשורש ל-כ-ד הצורות * הלכיד , * הלכד , אינן קיימות בשפה . התלמידים ינסו למצוא להן משמעות הגיונית לפי השורש ולפי הבניין .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר