עמוד:51

דוגמות להכללות : צורות העבר מסומנים בסופיות , בצורות העתיד יש תמיד תחיליות אית"ן , והתחילית הנפוצה ביותר של הפועל בהווה היא מ . המודעות להכללות האלה יכולה לעזור לתלמידים גם בניתוח פעלים . ציווי מרוכך - בלשון הדיבור רווח השימוש בצורת עתיד ( וגם בצורת שם הפועל ) כציווי מרוכך . במקום : סגרי את הדלת - תסגרי , הקשיבו לדברי המדריך - תקשיבו . צורת הציווי משמשת בנסיבות פורמליות . צורות הבינוני ההתבוננות בפועל בהווה ( הבינוני ) מגלה את " עליונותה" של תכונת הזמן . בעברית בת ימינו צורות הבינוני משמשות לציון ההווה , כלומר הן חלק מנטייתו של הפועל לפי " זמן" ( כתב – כותב – יכתב , ( אך בנטייה לפי גוף צורות אלה שונות מצורות העבר והעתיד ( נזכיר = אנחנו נזכיר ; מזכירים = אנחנו / אתם / הם מזכירים . ( מסיבה זו אין נוהגים לציין גוף בנטיות הבינוני , אלא מציינים יחיד , יחידה או רבים , רבות . בינוני פעול בשלב זה לא הוצגו צורות הבינוני הפעול וגם לא צורות הבינוני השונות של בניין קל , אלא צורת בינוני פועל בלבד . את צורת הבינוני הפעול נזכיר בעיסוק במשמעויות הפועל ( במשמעות הסביל . ( צורת היסוד של הפועל – בספרים ז–ט המונח "צורת יסוד" בפועל מכוון לצורת עבר נסתר . זוהי הצורה המקובלת כצורה " גרודה" של הפועל , הערך המילוני של הפועל . מוען , נמען ומסר – על הקשר בין הגופים ובין מעגל התקשורת ראו הערה במד"ל ז , שיעור : 2 לשון ותקשורת . מרכיבי הפועל – להלן פירוק מלא של פועל לכל מרכיביו הצורניים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר