עמוד:50

שיעור : 14 מאפייני הפועל בשיעור זה מכירים היכרות ראשונית את מבנה הפועל והתכונות הדקדוקיות שלו , כלומר את מרכיבי הנטייה שלו . הפניות למקורות באינטרנט קישורים הילקוט הדיגיטלי חט " ב עברית – קישורים > מערכת הצורות > הפועל – מאפיינים הערות והנחיות ספירליות בהוראת הנושא : מבנה הפועל ספר ז – שיעור : 19 מבנה המילה ; שיעור : 20 נטייה של מילים ; שיעור : 21 חלקי דיבור ספר ח – שיעור : 14 מאפייני הפועל ; שיעור : 15 הבניינים ; שיעור : 16 משמעויות הבניינים ספר ט – שיעור : 14 הפועל והשם – חזרה ; שיעור : 15 מרובעים בספר ז - מושגי יסוד הקשורים לנטייה ולגזירה של מילים ולחלוקה לחלקי דיבור . בספר ח - התמקדות במבנה הפועל מגזרת השלמים ובנייניו , ועיסוק במשמעויות הבניינים . בספר ט - הוספת הפועל המרובע . תכונת הזמן – יכולת הנטייה לפי זמן היא תכונה ייחודית של הפועל בלבד . רק פעלים ניטים לפי זמן . לעומת זאת , נטייה לפי גוף אינה ייחודית לפועל . גם שמות ואפילו מילות יחס ניתן להטות לפי גופים , אם כי המשמעות המדויקת שנושאים צורני הגוף בשם שונה מזו של צורני הגוף בפועל . השוו את הגופים בפועל , בשם ובמילת יחס : גוף המדבר : הלכתי ספרי בגללי גוף הנוכח : הלכת ספרך בגללך מאפיינים של צורני הזמנים בעמ' 155 בספר הלימוד מופיעה טבלה ובה מובלטים כמה מן הקווים המשותפים לצורות הנטויות בזמנים עבר , הווה ועתיד . אין זו טבלת נטייה של פועל מסוים , אלא ראייה מכלילה ומודעת של המשותף לכל הפעלים או לרובם . מערכת הצורות הפועל בקבוצת השיעורים 16–14 נלמדים נושאים הקשורים למבנה הפועל ולמשמעויותיו : הגדרת הפועל ותכונותיו , צורת היסוד של הפועל , סימני ההיכר של שבעת הבניינים והיכרות כללית עם המשמעויות העיקריות המסומנות בהם . ההיכרות עם מבנה הפועל מעוגנת בטקסטים מגוונים מסוגות שונות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר