עמוד:48

ספר ט – שיעור : 00 סוגי מילונים ; שיעור : 02 המידע במילון ; שיעור : 03 סוגי הגדרות בספר ז - אסטרטגיות להבנת מילים , וכן היכרות ראשונית עם חיפוש ערך מילוני . בספר ח - הכרת מושגים בסיסיים של יחסי ם בין מילים . בספר ט - הרחבה והעמקה בסוגי מילונים , צורות הארגון שלהם , הפקת מידע מערך מילוני , השוואה בין ערכים , וכן עיון בסוגים של הגדרות . המילון הפרק " אוצר המילים והמשמעים " מבוסס על שני ענפים של חקר הלשון : לקסיקולוגיה וסמנטיקה ... הלקסיקולוגיה – עיקר עניינה הוא תיעוד אוצר המילים במילון , ומכאן שנקודת המוצא לרוב היא המילה היחידה : מקומה במילון , הוראותיה , גיזרונה ומתוך כך יחסיה עם מילים אחרות . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 21 עיסוק במילון החלק " אוצר המילים והמשמעים" דן במילונאות ( לקסיקוגרפיה ) ובסמנטיקה . שיעור זה דן בנושאים הקשורים למילונאות ( לקסיקולוגיה : ( סוגי מילונים ומבנה הערך המילוני . סוגי מילונים – אמנם השיעור מתמקד במילון החד- לשוני , אך הפעילות " מגלים" שבפתיחה דנה בסוגים שונים של מילונים ( מילון דו - לשוני , מילון ממוחשב , מילוני סלנג , מילוני ניבים ופתגמים ולקסיקונים . ( התלמידים לומדים להתרשם מן המילונים ולתאר את ייחודם מבחינות שונות : תוכן , עיצוב ואוכלוסיית היעד . הפקת מידע מערך מילוני – ערך מילוני עשוי לספק מידע רב על המילה , וכדאי לפתח מודעות למידע זה , למשמעויותיו ולשימוש בו . פרטי המידע ( נוסף על המשמעות ) שהמילון מספק או עשוי לספק : כתיב וניקוד ; גיזרון ( אטימולוגיה ;( פרטים דקדוקיים ( חלק דיבור , נטייה , הצרכה וכיו"ב ;( תקופת הלשון ; המשלב או רמת הלשון ; דרכי שימוש ותחומי חיים ; צירופים כבולים וניבים . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 21 מילון ונושאים בלשון – המילון מרכז נושאים לשוניים ומיומנויות לשוניות . למשל : מידע על הגזירה של המילה ( כגון : שורש , בניין , ( ועל הנטייה – מאפייניה הדקדוקיים , ( כגון : חלק הדיבור , נטייה ברבים , זכר או נקבה , סמיכות , נטייה בזמנים . ( נושאים לשוניים בסיסיים אלה נלמדים בספר בהעמקה . כדי למצוא את צורת היסוד וכדי לאתר את הערך המילוני של מילה הנתונה בהקשר ( למשל , איך מוצאים במילון את המילה – ויפגשו , ליצירותיו , ( יש צורך ביכולת לשונית לזהות את ה"תוספות" בשם עצם ו"לקלף" אותן , ובפועל לשנות לעבר נ סתר . על כן , העיסוק במילון מספק לא רק כלי להבנת מילים " , "קשות אלא גם כלי לחיזוק ולאינטגרציה של נושאים לשוניים שנלמדו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר