עמוד:44

הרצאה שבועית – כדאי להנהיג מסורת , ובה בכל שבוע ירצה אחד מתלמידי הכיתה . רצוי שההרצאה תוגבל למשך זמן קצר ( עד 7 דקות . ( ההרצאה אמורה לעורר בכיתה סקרנות ועניין . נושאי ההרצאה עשויים להתמקד בתחומים שונים : תחביבים , מוזיקה , ספורט , נושא אהוב , נושא המעסיק אותם , נושא אקטואלי , הצגת דעותיהם והשקפותיהם של התלמידים או דעות הרווחות בציבור . לאורך ספר זה מתבקשים התלמידים להרצות בכיתה על נושאים שונים , והם מופנים אל הטיפים להרצאה טובה . הצעות לנושאים להרצאה – בעמ' 108 תוכלו למצוא רעיונות והצעות לנושאים להרצאה . עובדות ודעות בהרצאה – יש להנחות את התלמידים שבהרצאה ( כמו בדיווח ) יש להקפיד על מסירת עובדות . אם תלמיד מרצה על נושא מסוים , ההרצאה צריכה להיות עובדתית ברובה , כלומר במינון עובדות גבוה . אך אם עליו לציין מדוע בחר בנושא זה – הריהו נדרש להוסיף דעה , עמדה , זיקה אישית . את המעבר מעובדה לדעה , להשערה או לעמדה – יש לציין בצורה מפורשת , ולסמן באמצעים לשוניים . עוד מוסכמה : ההרצאה כשיח מדעי צריכה להיות במשלב פורמלי ובלי שימוש בסלנג . בשיח המדעי ( האקדמי ) יש עובדות רבות אך הוא כולל גם מסקנות , השערות ודעות . בכתיבה המדעית ( בניגוד לשיח בכלי התקשורת ) יש סימון לשוני של העובדות והעמדות ( בעזרת מבעי ארגון , אמצעים רטוריים , קשרים . ( הסימון הלשוני של עמדות : ביטויים , כגון : לדעתי , אני חושב / ת ש ,... נדמה לי ש ,... להערכתי , וכדומה . הסימון הלשוני של עובדות : העדר סמני עמדה , הבאת ציטוטים . טיפים להרצאה טובה – לעצות המתייחסות לדרך ההצגה אפשר להוסיף שפת גוף כגון הבעות פנים ותנועות ידיים . שפת גוף נכונה עשויה לסייע בהעברת המסר ובריתוק השומעים להרצאתך . מרצה טוב הוא שילוב של אדם בעל ידע עם תכונות של שחקן . בהכנת מצגת כדאי להמליץ שהשקפים לא יהיו עמוסים מדי , ולא יכילו עודף גימיקים . טקסט לא רציף – בניית מצגת וצירוף אמצעי המחשה מספקים הזדמנות טובה לקשר אליהם את נושא הטקסט הלא רציף ( בספר עמ' . ( 130 במצגת ניתן להמחיש עובדות בעזרת הטבלות והתרשימים לסוגיהם . כדאי להדגים בכיתה כיצד ניתן להמחיש נושא מסוים בעזרת תרשימים שונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר