עמוד:42

סימון היגד ראשי בפסקה – אסטרטגיה נוספת לכתיבת סיכום היא איתור היגדים ראשיים או ניסוחם . בפעמים הראשונות רצוי להעתיק על הלוח את ההיגדים הראשיים המוצעים על ידי התלמידים . לאחר מכן אפשר לערוך דיון בכיתה בניסיון להגיע להסכמה לגבי ההיגדים שיישארו אחרי הדיון והמיון , וזאת בדרך האלימינציה ( ויתור על ההיגדים המשניים , התומכים . ( ניתן להציע לתלמידים לנסח את ההיגדים הראשיים באופן עצמאי , פעולה זו עשויה לקדם את הבנת הטקסט לצורך כתיבת הסיכום . פועלי אמירה בהקדמה לסיכום חשוב לייצג את הטקסט בעזרת פועלי אמירה ( פועלי הבעה , פעלים לארגון הטקסט , ( כגון : טוען , מסביר , מדגים , מתנגד , משווה , מבקר . ראו עוד בספר ז עמ' . 15 כמו כן ניתן להציג לתלמידים הסגרים , כגון : לטענת הכותב / ת , לפי כותב / ת המאמר . שימוש בפועלי אמירה ובהסגרים מחדד את ההבנה שהסיכום נשאר נאמן למקור , ובראש ובראשונה מטרתו להציג את דברי כותב / ת המאמר . פתיחה וסיום – פסקת פתיחה טובה עשויה להיות ראי להבנת המאמר . דרך הפתיחה אנו מבינים מהו הנושא הנדון , מי כתב / ה את המאמר , מתי , איפה , וחשוב מכול – לאיזו מטרה נכתב . יש להציג הצעה לניסוח פתיח הכולל את הצגת הנושא , המחבר , הבמה , אך אין צורך להציג את כל פרטי " תעודת הזהות " בפתיח . כדי לנסח פסקת סיום יש להציע מילות מפתח אופייניות לפסקת סיום , כמו : אפוא , אם כן , נמצא אפוא כי ... ועוד מילים המציינות " סגירה" של מבע כלשהו . דוגמה לסיום : אי היציבות בכמות המשקעים ובכמות המים בכינרת משבשת אפוא את יכולת תכנון משק המים בישראל . מומלץ להימנע משימוש במילה " לסיכום" בפסקת הסיום . בטקסט טיעון ניתן לציין כי בסיום הדברים כותב / ת המאמר מציע / ה / ... מקווה / ... שואפת ל ... קישוריות בסיכום – לקישור בין ההיגדים הראשיים אפשר להציע לתלמידים את טבלת ביטויי הקישור ( ספר ז שיעור , 11 עמ' ; 92 ספר ח שיעור , 3 עמ' ; 29 ספר ט שיעור , 3 עמ' . ( 44 תלמידים מתקשים – נסו לבדוק עמם את היחסים הלוגיים בין פסקה אחת לזו שאחריה : יחסי סיבה ותוצאה , כלל ופרט , הדגמה , ניגוד , הוספה . 'וכו לאחר שהיחסים הלוגיים הוגדרו , קל יותר לדלות ביטויי קישור מן " . "המחסן יש להדגים את דרך הקישור בכיתה על הלוח בכיתה בעבודה משותפת עם המורה , ולא להסתפק בהצגת העבודה המוגמרת של המורה , כיוון שלמעקב של התלמיד אחר תהליך החשיבה והניסוח של המורה יש חשיבות מרובה . סיכום של תלמיד – בשיעור זה שולבו סיכומים אותנטיים של תלמידים הלומדים בחטיבת ביניים . התלמידים מתבקשים להעריך את הסיכומים הללו , ולהעיר מה הן הבעיות הקיימות בהם . עליהם להתייחס לתוכן הסיכום , למבנה וללשון . מטרתו של תרגיל זה היא לעורר מודעות ולפתח את החשיבה של התלמידים בכל הקשור למיומנות הסיכום ולהערכתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר