עמוד:41

יצירת הכללות – אחד הקשיים בכתיבת סיכום הוא יצירת הכללות . תלמידים נוטים באופן טבעי להעתיק פרטים מהטקסט , ומתקשים לחבר את הפרטים הללו ל כדי הכללה . כדי להקל על התלמידים ביצירת הכללות , מומלץ להפנות את תשומת לבם למבנה הטקסט ( כגון : בעיה ופתרונה , יתרונות מול חסרונות , טענ ה וביסוסה . ( סוגי סיכומים – לפי תכנית הלימודים תשס"ג יש להתייחס לסוגים שונים של סיכומים : סיכום כולל , סיכום בורר , וסיכום ממזג ( סיכום משלב , מיזוג טקסטים . ( סיכום כללי – סיכום הכולל את המידע המרכזי , המופיע בטקסט . סיכום בורר – סיכום הכולל חלק מהמידע המופיע בטקסט , לפי ההנחיות במטלת הסיכום . בסיכום בורר יש להפעיל שיקול לדעת לגבי כל פסקה , ולבדוק אם המידע שמופיע בה רלוונטי למטלה . סיכום ממזג – סיכום משלב , מיזוג טקסטים . סיכום ממזג : סיכום הנשען על כמה מקורות מחייב לבדוק – בצד נסיבות הכתיב ה ( כגון : מוען , במה ותאריך ) של כל מקור – אם הם מתייחסים לאותו נושא ואם הם עוסקים באותם היבטים של הנושא . הסיכום הממזג דורש השוואה בין המקורות , ריכוז של פרטים חופפים כדי להימנע מחזרות , ארגון הסיכום ( לנושאי משנה , ( ניסוח עיקרי הדברים מן המקורות לטקסט לכיד ורצוף במבנהו ואחיד בסגנונו . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 11 תמצית וסיכום – המושגים " תמצית " ו " סיכום " אינם חופפים . תמצית היא העלאה של ההיגדים הראשיים של הטקסט כ מו שהם , כסדרם בטקסט ( כולל קישוריות מתאימה ) . לעומת זאת , הסיכום הוא העלאה של היגדים ראשיים ( כולל קישוריות מתאימה ) , ואולם נוספים לכך יסודות המוכרים למורה מ"תעודת הזהות" של הטקסט , כמו : הבלטת נושא הקטע , המחבר , הבמה שבה פורסם הטקסט . סדר העלאת ההיגדים נקבע על יד י כותב הסיכום . קריאה ברפרוף – לפני כתיבת סיכום מומלץ לערוך " קריאה ברפרוף" או " קריאה . "התרשמותית זוהי אסטרטגיה חשובה שתפקידה העיקרי לחסוך בזמן , ולאפשר לקורא ים לאתר מידע ראשוני על הטקסט . קריאה ברפרוף " מאלצת" את הקורא ים לדלות את העיקר מן הכתוב , ובכך מאמנת את החשיבה להבחנה בין העיקר לטפל , ומאפשרת לקורא ים להחליט במהירות גבוהה יחסית , אם החומר מתאים לצורכיהם ואם הם מעונ יינים בקריאה יסודית יותר . במהלך הקריאה ברפרוף מומלץ להפנות את תשומת לבם של התלמידים לשתי שאלות מרכזיות : מהו נושא ה טקסט ומה נאמר על הנושא . התשובה על שתי השאלות הללו עשויה לקדם את הבנת הטקסט , ולהקל על התלמיד ים במלאכת הסיכום . לקורא ים המחליט ים לעבור לשלב הקריאה היסודית יותר , הקריאה ההתרשמותית משמש ת מדרגת ביניים , היוצרת היכרות עם החומר , ומסייעת בהבנה עמוקה יותר של הנקרא . ב"קריאה ברפרוף" עסקנו בספר ז , שיעור . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר