עמוד:38

הדיון מכיל טיעונים , שכן מי שמציג עמדה יציג אותה במבנה הטיעון . בחלק של ביסוס הטענה הדיון עשוי להכיל גם מבנים לוגיים , כגון : סיבה ותוצאה , בעיה ופתרון , השוואה . למבנים הלוגיים השונים יש היררכיה , והדיון ניצב מעל לכולם , כיוון שהוא עשוי להכיל את כל המבנים האחרים . נוסף על כך , בדיון בעל פה חשובה יכולת השיתוף ויחסי הגומלין ( האינטראקציה ) שכן התלמידים נדרשים להגיב זה לזה . התלמידים נדרשים להציג עמדה ולתמוך בה תוך כדי ידע והבנה של העמדה המנוגדת והצגת טיעון נגדי לדברים המוצגים . לדיון צריך להכין לא רק את הטיעונים , אלא לצפות את טענות היריב ולתכנן את המענה להן . מעבר לכך שהמתדיין טוען טענה , מספר סיפור כדוגמה , או מספק מידע או הסבר לביסוס הטיעון , הוא מצופה להקשיב לדעות אחרות , להגיב ולבנות טענת נגד . חלוקת התורות בדיון – בספר ז ( בשיעור : 2 לשון ותקשורת , ( הזכרנו את נושא חלוקת התורות בשיח ואת יחסי מוען-נמען . בשיעור זה כדאי לחזור על המושגים , ולהסביר שלמנחה הדיון יש סמכות גבוהה יותר , ועל כן המשתתפים אינם חופשיים לקחת את התור בכל עת שירצו . המנחה הוא ( לרוב ) אחראי לחלוקת התורות – זה תפקידו בשיח . ניהול הדיון עלול לפגוע בדימוי של הנמענים ( המשתתפים . ( לכן רצוי שהמנחה ישתמש באמצעי ריכוך הולמים : סליחה , אבל עליי לקצר ; ... דבריך מעניינים , אך בשלב זה נעבור אל ; ... אולי תוכלי לומר במשפט אחד את דברייך ; כדאי שנתמקד ב ... דיון או ויכוח בספרות המקצועית אין מדברים היום על התנצחות או על עימות אלא על הידברות ( טאנן , . ( 1998 כלומר , הדגש הוא על הקשבה והבנה הדדית , שיתוף ואינטראקציה . חשוב לעמוד על יסודות של תרבות הדיון והוויכוח , ובהם הקפדה על הידברות והימנעות מהתנצחות . על המתדיינים להתייחס זה אל דבריו של זה בין שהם מסכימים לדברים ובין שאינם מסכימים להם . ההתייחסות צריכה להיות עניינית ולא אישית-שלילית . בדיון תישמר הזכות להביע דעה חריגה , וכן תהיה פתיחות לביקורת . על המתדיינים להקפיד על רטוריקה מאופקת , מתונה והוגנת . עוד יש לטפח דיבור רהוט : אוצר מילים מדויק , תקינות לשונית , הגייה ברורה , הנגנה ( אינטונציה ) מותאמת , קצב דיבור נאות . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 63 סוגי דיונים – יש דיונים מסוגים שונים , בכלל זה היבטים , והם נזכרים בעמ' 79 באמצע . מבנה ההיבטים מוזכר גם בספר ט עמ' . 27- 26 בשיעור זה בחרנו להתרכז בדיון הנובע מדילמה . לאורך הספר אנו משתדלים לעסוק במקביל במבנים כתובים ובמבנים מקבילים בעל פה . נושא הדיון קשה מאוד לתלמידים , דיון בכתב אינו נדרש כלל , אך לדעתנו הוא חשוב בכלל , וכהקדמה לכתיבת טיעון טוב . אגב העיסוק בדיון אפשר להזכיר את הדיונים בכנסת , שם נהוג לדון בבעיה מסוימת כדי להגיע להחלטות . בסוף הדיון מצביעים ומחליטים לפי דעת הרוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר