עמוד:37

הערות והנחיות דיון בעל פה מטרתו של דיון היא ללבן נושא שנוי במחלוקת או בעל היבטים שונים . הדיון בעל פה הוא פעולת גומלין מורכבת בסיטואציה חיה של פנים אל פנים . לרוב יש בו שני ערוצי תקשורת : האחד בין המתדיינים ובין עצמם ; השני בין המתדיינים לקהל המאזינים . לדיון יש בדרך כלל מבנה פורמלי : המנחה מציג את הנושא לדיון , ומעביר את רשות הדיבור ממתדיין למתדיין . לעתים הדיון נעשה בכמה סבבים מתוכננים מראש . בדרך כלל המתדיינים נוקטים עמדות , ועליהם להציגן ולנמקן . הדיון דורש יכולת לנתח , להסביר ( בדרכים שונות כגון השוואה והדגמה , ( לסכם ועוד . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 63 דיון בכתב – בהמשך למבנים הלוגיים ( בעיה ופתרון , סיבה ותוצאה , השוואה ) מוצג המבנה של הדיון בכתב : הכותב שוקל יתרונות וחסרונות , בעד ונגד , היבטים לחיוב או לשלילה של נושא מסוים . הדיון בכתב הוא במידה מסוימת הדמיה של דיון בעל פה . בדיון כתוב יש משתתף פעיל אחד – הכותב . הוא המנחה את הדיון , הוא המציג את הדעות , ובסופו של הדיון צפוי שיביע את דעתו בסוגיה הנדונה . הדעות השונות יכולות לשקף התלבטות של הכותב עצמו בין כמה אפשרויות בעניין כלשהו , וייתכן גם שהכותב משקף דעות של אנשים שונים ובעלי עמדות שונות . במקביל לדיון בכתב מוצג הדיון בעל פה . ההבדל ביניהם הוא האינטראקציה בין המוען לנמען : ההתחשבות בנמען , ההאזנה , התגובה , התורות . הדיון בעל פה הוא דינמי , מצריך התייחסות תוך כדי ההתדיינות , תגובה ושינוי תוך כדי ההקשבה . הדיון בכתב והדיון בעל פה הם סוגות רווחות בהוראה . זהו מבנה משוכלל או מעודן יותר ממבנה " בעד . "ונגד במרכז עומדת בעיה או תופעה , והתלמידים נדרשים לנקוט עמדה כלשהי , לראות צדדים שונים שלה , ולהציג קשת רחבה של תגובות . דרכי השכנוע בדיון כתוב כותבי הדיון יכולים להציג את דעותיהם , את דעות האחרים ורק בסוף להציג את עמדתם . הכותבים יכולים לצרף את עמדתם אל אחת העמדות , או לחשוף את עמדתם בצורות שונות : על ידי הערות , על ידי אמצעים רטוריים , על ידי נימת הדברים ועוד . הכותבים יכולים להסתפק בהצגת העמדות , וכך לשמור על אובייקטיביות . דיון בעל פה – הדיון בעל פה הוא גולת הכותרת של העיסוק בהבעה בעל פה זו עליית מדרגה מבחינת השליטה במיומנויות ההבעה בעל פה . הדיון מביא לידי ביטוי את הרמה הגבוהה ביותר של העיסוק בסוגות בעל פה ובמבנים הלוגיים השונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר