עמוד:34

הטיעון הוא דגם כתיבה המוכר כ"דגם הרטורי של , "אריסטו והוא משמש את כותבי הטקסטים המציגים טענה וצריכים להוכיח אותה או לנמקה . הטיעון משמש אפוא בטקסטים של שכנוע . כדי לבסס את הטענה , עליהם להכיל נימוקים , הסברים , דוגמות , נתונים – כל אלה מסייעים לאישוש הטענה . הטיעון הוא מבנה בסיסי , שכיח ושימושי בקריאה ובכתיבה בבית הספר . הוא קיים בכל טקסט דבור או כתוב המציג טענה , ורוצה להוכיח אותה . אמצעים רטוריים – בכתיבת הטיעון יש תפקיד חשוב לרטוריקה ולדרך הצגת הדברים . אלה באים לידי ביטוי באוצר המילים , בשימושי הלשון ובבחירה במבנים תחביריים . בהוראת כתיבת הטיעון יש אפוא מקום לפתח מודעות להיבט הרטורי . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 58 אמצעי שכנוע התלמידים נדרשים להוסיף אמצעי שכנוע בטקסט או לזהותם . הכוונה לאמצעים רטוריים , כלומר לאמצעים אמנותיים-לשוניים שמטרתם לצוד את לב הנמען . דוגמות לאמצעים רטוריים : דו-משמעות , מילים טעונות , לשון ציורית והאנשה , הגזמה ותארים מעצימים , אירוניה , עירוב משלבי , חזרה ( על מילים , על תבניות , ( מילים נרדפות , הנגדה והקצנה בעזרת הפכים , שאלה רטורית , ציטוט , פנייה לנמען בדרכים שונות ( בציווי , בכינוי גוף , בכינויים אחרים , ( פיסוק רגשני ( שימוש בסימני קריאה , בסימני שאלה , בשלוש נקודות , ( משחקי צלילים ( חריזה ומצלול . ( הצעות לנושאים לטיעון – בספר עמ' 71 ובעמ' 87 ( דיון ) ניתן למצוא אותה רשימת נושאים המתאימים לטיעון או לדיון בכיתה . אלה נושאים המעמידים במרכז ערכים , תופעות , רעיונות . רובם שנויים במחלוקת ולכן הם מזמנים ניסיון לשכנע . ההבחנה בין טיעון לבין דיון אינה דיכוטומית . שניהם שייכים לסוגת השכנוע , ובשניהם יש שימוש במבנים לוגיים כדי לשכנע . טיעון הוא הצגת עמדה וביסוסה , ובדיון מוצגות עמדות שונות . טיעון שיש בו טענת נגד – הוא מיני דיון . לדעתי / אני חושב / ת ש – ... יש תלמידים המרבים להשתמש בביטויים אלה בכתיבת טיעון . חשוב לציין שניתן להביע דעה ללא הביטויים הללו , ולעתים אף רצוי לבנות את הטיעון בלעדיהם , שכן שימוש חוזר ונשנה בביטויים אלה עלול למנוע פיתוח של הטיעון במידה הנדרשת . ( לפי עליזה עמיר והילה אתקין , שפה וחברה . ( 2012 לעתים הביטוי אני חושב / ת ש ... אף אינו קביל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר