עמוד:30

הערות והנחיות עריכה בעריכת הטקסט , הכותב נעשה הקורא הביקורתי של עצמו . עליו לשקול הוספה של רעיונות , היבטים , דוגמאות , עובדות , 'וכו ומצד אחר עליו להשמיט מה שאינו נחוץ ... עליו לבחון את סדר הדברים ואת המבנה הלוגי ולשנות במידת הצורך ; עליו לבחור בין חלופות סגנוניות באוצר המילים ובתחביר ולהחליף מי לים שכתב במילים מדויקות יותר במידת הצורך . על הכותב להקפיד על תקינות הלשון – לתקן שגיאות כתיב ודקדוק ולפשט ניסוחים מסורבלים . כמו כן יקפיד הכותב על הקבילות המשלבית ועל פיסוק ראוי הן במישור הפונקציונלי הן במישור הסגנוני- רטורי . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 55 שלבים בכתיבה – בתה"ל עמ' 51 56 נמנים שלושה שלבים בהוראת תהליך הכתיבה . שני השלבים הראשונים מטופלים בשיעור : 01 תהליך הכתיבה . שיעור זה מתייחס לשלב האחרון , שלב הבקרה : משוב ועריכה . טיוטה ראשונה – תלמידים רבים מסתפקים בתוצר הראשוני . הם ממהרים להגישו , ולא משכתבים , עורכים או מתקנים אותו . יש להסביר לתלמידים שהכתיבה היא תהליך שיש בו שלבים . הטיוטה הראשונה אינה הטיוטה הטובה ביותר שהם מסוגלים להפיק . כל כותב מיומן , גם סופרים , עיתונאים , 'וכו אינם מציגים בפנינו את הטיוטה הראשונה שלהם , וגם התלמידים חייבים לערוך ולשפר את הכתיבה שלהם . תבחינים שקופים – אפשר לבנות בכיתה בשיתוף עם התלמידים תבחינים למשוב . בדרך זו התלמידים מרגישים " חשובים" כי ניתנת להם האפשרות להשפיע , לקבוע ולהחליט . באשר לתלמידים מתקשים מומלץ לא פשר " מבחן , "משופר ולהוסיף נקודות על עריכה של מאמר . ניתן גם לחלק את התבחינים לקבוצות , ובכל פעם להתמקד בתבחין מסוים , ולפיו יש לערוך את המאמר . משוב לצד הביקורת של הכותב עצמו , יש תועלת ב משוב של קורא חיצוני . נוסף על המשוב של המורה גם תלמידים עמיתים יכולים לקרוא את הטקסט ולהגיב עליו . ( מתוך תה"ל , עמ' ( 55 משוב עמיתים – דרך זו חשובה ומועילה לכתיבה : כל אחד מהתלמידים נותן משוב לחברו , לפי תבחינים קבועים מראש . פעמים רבות קל יותר ומדרבן יותר לתלמידים לקבל משוב מחבריהם מאשר ממוריהם . אך כחלק משיעורי הבית ניתן לבקש גם משוב מההורים או ממבוגר שהתלמידים מעריכים . התלמידים ישקלו את ההערות וישכתבו את הטיוטה בהתאם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר