עמוד:26

קישוריות עניין מרכזי בניתוח המבני של הטקסט הוא הקישוריות הבאה לידי ביטוי באמצעי הקישור : מילות קישור , אזכורים , מקדמי ארגון ( כגון " , "תמרורים הערות מטאטקסטואליות עד" ] כאן דנו ב ... ועכשיו נעבור ל , [ " ... כותרות לחלקי טקסט , חלוקות [ א-ב-ג וכדומה . ([ ( מתוך תה"ל , עמ' ( 51 מודולריות – שיעור הקישוריות עומד בפני עצמו , ואפשר למקמו במקומות שונים בספר וכן בהוראה . הוא ממוקם כאן לאחר התנסות ראשונית של התלמידים בכתיבה בהיקף מצומצם ( כתיבת תשובה , כתיבת חיבור קצר וכתיבת סיכום . ( ביטויי קישור ישנם אמצעים שונים של קישוריות לשונית : האחד – קישוריות באמצעות ביטויי קישור , אמצעים מפורשים , לוגיים ( כגון : בגלל , כלומר , ראשית כול . ( האחר – קישוריות באמצעות אזכורים , וכן קישוריות בעזרת חזרות . כדי לכתוב באופן מודע חשוב להכיר את המונחים הללו . קישוריות באמצעות אזכורים – כדי לזהות את המאזכרים ולכנותם בשם , התלמידים יכירו את המושגים האלה : כינוי גוף , מילת יחס נטויה , כינוי שייכות ( וכן כינוי מושא , כינוי רומז , תואר פועל . ( קישוריות לשונית בכתיבה ובקריאה – הדימוי של הקישוריות לטבעת המקשרת בין חוליות , נוח לתלמידים משום שהוא מוחשי וציורי . בתהליכי הבקרה של הכתיבה התלמידים לומדים שאחרי כתיבה של הפסקה , יש צורך לבחור ב " טבעת . " אם היא קיימת באופן " , "טבעי מתוך שטף הכתיבה – מה טוב ; ואם הבדיקה מעלה שהקישוריות אינה קיימת – יש לכתוב את ביטוי הקישור באופן מודע . גם בתהליך של קריאה משמעותית יש לביטויי הקישור תפקיד מרכזי , משום שבמקרים רבים ביטוי הקישור משמש גם " , "תמרור המנבא את התוכן העתידי על פי היחסים הלוגיים שעליהם הוא מצביע . ביטוי הקישור אף מצביע על הכיוון של ארגון הטקסט , ולכן יש ללמד את הנושא ביסודיות הן במסגרת הבנת הנקרא והן במסגרת הכתיבה . ביטויי קישור של הוספה – ביטויי קישור אלו פחות מוכרים לתלמידים , ולכן יש להדגישם ולספק " מחסן מילים" גם בעבורם . יש להם תפקיד חשוב ביותר באיחוד ובקישור של הטקסט , ולכן יש להבליטם . ביטויים כגון : כמו כן , זאת ועוד , נוסף על כך , יתרה מזאת – מתייחסים לנושא שדובר בו בעבר ( על כך = על מה שנאמר כבר , ( ומשום כך הם משמשים ביטויי קישור בין טיעונים , בין סיבות ובין פריטי מידע שונים הדנים בנושא משותף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר