עמוד:23

שיעור : 1 חזרה בשיעור זה חוזרים על מה שנלמד בספר ז . הערות והנחיות חזרה ספר ח פותח בשיעור חזרה . השיעור נועד לרענן את הנושאים , המושגים והמיומנויות שנלמדו בספר הקודם , או לחלופין להשלים פערים לטובת תלמידים שאינם מכירים נושאים אלה . בשיעור החזרה נלמדים בקיצור הנושאים המרכזיים בספר ז , וחוזרים עליהם בעזרת עבודה על טקסטים ותשאול משולב . החזרה נעשית בדרך של תמצות עיקרי הדברים שנלמדו , ובעזרת טקסטים ופעילויות מקיפות . אינטגרציה וספירליות – לתלמידים יש נטייה לשכוח את החומר הנלמד . לעתים נדמה שלאחר המבחן אין צורך להשתמש בידע שנרכש . מטרת שיעורי החזרה היא ליצור אינטגרציה – לקשר בין השיעורים השונים , הנושאים , המיומנויות ולרענן את הזיכרון . בפעילויות המסכמות מופיעות מטלות המשלבות את כל הנושאים שנלמדו בשיעורים הקודמים . מבדק לתלמידים ולכיתה – שיעורי החזרה עשויים לשמש מבדק / בוחן עצמי . כל תלמיד יוכל לבחון את השליטה שלו במיומנויות שנלמדו עד כה . שיעור החזרה עשוי לשקף למורה את מצב הכיתה , ובכך לסייע למורה לאתר נושא הדורש חיזוק . ספר ח – הערות והנחיות לשיעורים כללי : בסעיף הפניות למקורות באינטרנט מופיעות הפניות למקורות הידודיים-אינטראקטיביים . ההפניות העיקריות הן : הרצאות וסרטונים – הפניות לתכנית 23 FM שבאתר הטלוויזיה החינוכית , וכן הפניות להרצאות קצרות וממוקדות המופיעות באתר הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית . ההרצאות כוללות מצגות , והן מתאימות למורים ולתלמידים . קישורים – מאגר קישורים בנושא עברית , המופיע באתר הילקוט הדיגיטלי חט"ב עברית . הקישורים כוללים : הגדרה של הנושא , הסברים , תרגול , טיפים , הרצאות מוקלטות , ציטוטים מתה"ל , מאמרים , תכניות טלוויזיה , פינות לשון ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר