עמוד:22

הטיעון בעל פה ( וגם הנאום ) נלמד בצמוד לטיעון ( ספר ז שיעור ; 02 ספר ח שיעור ; 7 ספר ט שיעור ( 1 הדיון בעל פה הוא המשך של המבנה הלוגי של הדיון הכתוב , והוא נלמד בשיעור דיון בכתב ובעל פה ( ספר ח שיעור . ( 8 ההבעה בעל פה מטופלת בשלושת הספרים בפרקי לימוד כלליים , בפעילויות שונות , ובפעילויות מדברים ומגלים . סוגות ההבעה בעל פה והשיעורים העיקריים הדנים בהן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר