עמוד:16

מבנה השיעורים כל ספר נחלק ליחידות הנקראות "שיעורים" ( המילה " שיעור" כוונתה נושא , יחידת תוכן , ולא יחידת הזמן שיש להקדיש לעניין זה . ( כל שיעור מוקדש לנושא מסוים , ולאחר רצף של שיעורים הקשורים לנושא-על רחב , נקבעו פעילויות מסכמות המשלבות את כל החומר הקודם . בסוף הספר מובאים טקסטים רבים ובהם שאלות מענפי הלשון השונים . אלה הן פעילויות מסכמות ומבחנים העומדים לרשות המורים והתלמידים במהלך הלמידה . בסוף כל קבוצת שיעורים ניתנה המלצה בגוף הספר , המפנה לפעילויות המסכמות ולמבחנים . כל שיעור הוא בעל מבנה הדומה לשיעור בכיתה . מבוא – הצגת הנושא לימוד מדברים ומגלים – פעילות שיחה וגילוי לומדים – הסברים תרשים סיכום חזותי טיפים אוסף כללים ועצות לקראת התרגול מתרגלים פעילויות תרגול פעילויות מסכמות כל חלק בלומדים פותח במבוא קצרצר לנושא הנלמד . לעתים קרובות אחרי המבוא מוצעת פעילות מדברים ומגלים שהיא פעילות הנערכת בכיתה ( במליאה , בקבוצות או בזוגות , ( ובה עורכים התלמידים חקירה קצרה תוך כדי שיחה , דיווח , הרצאה קצרה , קריינות . תפקידה של הפעילות המקדימה הזאת לעורר בתלמידים סקרנות , ולהכינם לקראת הנושא הנלמד , ובד בבד לעודד את ההבעה בעל פה . דפי הלומדים וההסברים נחלקים לסעיפים קצרים , ובסופם מרוכזים הטיפים שכדאי לזכור , וכן תרשים הנותן תמונה כללית חזותית של הנלמד . בהמשך השיעור , בחלק המתרגלים מוצעות פעילויות רבות , מגוונות ומדורגות . חלק מהפעילויות מתרגלות את הנושא באופן מבודד וחלק גדול מהפעילויות מתרגל את הנושא בשילוב של ענפי הלשון ( הבנה , הבעה , מערכת הצורות , תחביר , סמנטיקה . ( פעילויות אלה כוללות הקשרים שונים וסוגות שונות : טקסט מידע , מאמר , כתבה , ידיעה עיתונאית , מודעה , פרסומת , פתגם , הוראות , מכתבים . בכל שיעור יש פעילויות מסכמות . בפעילות המסכמת מובא טקסט שלם המטופל במכלול היבטים : הבנה ( תוכן ומבנה , ( הבעה ( בכתב ובעל פה , ( אוצר מילים ( מילים קשות , מילים לועזיות , ניבים ) ולשון ( ידע לשוני לסוגיו . ( זוהי משימה כוללת המשלבת עיסוק בכל ענפי הלשון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר