עמוד:13

הבנה והבעה ( בכתב ובעל פה ) – חזרה והרחבה בנושא מבנים : רכיבי הטקסט ויסודות מארגנים בטקסט עיוני ( שיעורים . ( 4–2 העמקה של מיומנויות הכתיבה המרכזיות : טיעון , סיכום לסוגיו , השוואה ( שיעורים . ( 8–5 להבעה בעל פה יוחדו גם עיסוק בשיחה ובהאזנה וצפייה ( שיעורים . ( 10–9 מילון – בספר זה מעמיקים ומרחיבים את הטיפול במילונאות ובסמנטיקה : סוגי מילונים , המידע בערך המילוני , וסוגי ההגדרה המילונית ( שיעורים ( 13–11 לשון : מערכת הצורות – חזרה על מבנה הפועל ושם העצם בשלמים , והוספת השורשים המרובעים ( שיעורים . ( 15–14 תחביר – לאחר שהתבססה אצל התלמידים יכולת זיהוי הפועל , עוסקים ביסודות התחביר : מאפייני המשפט ותפקידים במשפט הפועלי הפשוט ( שיעורים . ( 19–16 לפי תה"ל לכיתה ט שפורסמה על ידי הפיקוח , לא נלמדים בכיתה ט סוגי המשפטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר