עמוד:12

ענפי הלשון בספרים להלן תיאור כללי של העיסוק בענפי הלשון השונים : הבנה , הבעה בכתב , הבעה בעל פה , מילונאות וסמנטיקה , תחביר , מערכת הצורות , וההתפתחות הספירלית שלהם לאורך 3 הספרים . חשוב לציין שענפי הלשון נלמדים בנפרד ובמשולב בעת ובעונה אחת . בכל פרקי הספר שזור עקרון שילוב ענפי הלשון . בכל משימות התרגול הנערכות סביב טקסט ניתנות שאלות ברמות שונות ומענפי לשון שונים . בכל משימות הכתיבה מספקים לתלמידים כלים שונים המכוונים הן למבנים של השיח , הן לאוצר המילים ( היגדים אופייניים . ( בדפי המשוב לכתיבה ולהבעה בעל פה מכוונים את התלמידים לבדוק את המבנה , את התוכן ואת הלשון . גם ההבעה בעל פה נלמדת בהתאמה לנושאים ולסוגות של ההבנה וההבעה בכתב . ענפי הלשון והמילון משולבים בפרקי ההבנה וההבעה בהסברים ובעיקר בתרגול . ספר כיתה ז לשון – מבוא כללי מופיע הן בקבוצת הפרקים הראשונה ( שיעורים ( 5–1 העוסקת במהות הלשון , תפקידיה בחיינו , וסימני הלשון , והן בקבוצת הפרקים האחרונה ( שיעורים ( 21–19 העוסקת במבנה המילה העברית ובתכונות חלקי הדיבור . הבנה והבעה ( בכתב ובע"פ ) – מיומנויות הבנה ומיומנויות כתיבה בסיסיות ( שיעורים ( 11–6 החל בהבנה של מטלת שאלה וכלה בכתיבת סיכום ובכתיבת טיעון ( בהמשך , ( ובהכרת הסוגות העיקריות כבסיס להבנה ולכתיבה ( שיעורים , ( 18–12 בדגש על טקסט השכנוע ( מאמר , טיעון ) ועל טקסט המידע . בהתאמה לסוגות המתאימות עוסקים גם בהבעה בעל פה ( קריאה בקול , דיווח , טיעון . ( מילון – אסטרטגיות להבנת מילה ( שיעור , ( 7 ועיסוק ראשוני במילונאות – מבנה ערך מילוני ( שיעור . ( 22 ספר כיתה ח הבנה והבעה – עיסוק מורחב בתהליך הכתיבה החל מפירוק מטלת הכתיבה , דיון בשלבים של תהליך הכתיבה ( שיעורים , ( 5–2 מיומנויות הכתיבה וההבנה העיקריות , בניית טיעון בכתב ובע"פ בשלבים , כתיבת דילמה , כתיבת סיכום , כתיבת השוואה והפקת מידע מטקסט לא רציף ( שיעורים . ( 12–6 מילון – יחסי משמעות בין מילים ( שיעור ( 13 לשון – הקניה מורחבת של נושאים מתחום מערכת הצורות , בעיקר מבנה הפועל , מאפייני הפועל , הבניינים ומשמעויות הבניינים ( שיעורים , ( 16–14 ומבנה השם העצם – מאפיינים מבניים ומשקלים ( שיעורים . ( 19–17 לקבוצת שיעורים אלה נוספה התבוננות במילות יחס ובשם המספר בהדגשת התקינות ( שיעורים . ( 21–20 ספר כיתה ט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר