עמוד:8

בפעילויות מודגש הקשר בין הסוגה של הטקסט ובין המאפיין הלשוני שלה . השאלות בנושאים הלשוניים אינן מקריות , בדרך כלל , אלא מייצגות קשר בין הסוגה למאפייניה הלשוניים . למשל , בטקסט מידע ובטקסט שכנוע התלמידים נשאלים על צורות שמניות כמו שם העצם , סמיכויות ומאזכרים , משום שהם חלק מהמאפיינים של הסוגה . טקסטים איכותיים ואותנטיים – נושאי הטקסטים נבחרו בקפידה רבה כך שיהיו עדכניים , מעוררי עניין ורלוונטיים לבני הנוער , ועם זאת הטקסטים שומרים על ערכיות גבוהה ומאתגרים מבחינת חשיבה . הטקסטים המובאים בספר רובם ככולם הם טקסטים אותנטיים ( לא מעובדים או מעובדים קלות . ( האותנטיות מתבטאת בנאמנות למקור הן מבחינת התוכן והן מבחינת העיצוב . בבחירת הטקסטים הנחו אותנו עקרונות העניין והקרבה לעולם התלמידים , הרלוונטיות לחייהם והיותם מעשירים מבחינה תרבותית וערכית . עקרונות אלה הנחו אותנו גם בבחירת הנושאים של מטלות הכתיבה . עושר של סוגות – מגוון הטקסטים בספרים מתפרס על פני סוגות ותת-סוגות שונות , בדגש על עולם השיח העיוני . התלמידים פוגשים : טקסט מידע לסוגיו – ערך אנציקלופדי , ערך מילוני , ספרי לימוד מתחומי דעת שונים , כתבת מידע , ראיון מידע , ידיעה עיתונאית , מאמרים , כתבות , מאמר מדעי . טקסט שכנוע לסוגיו – מאמרי עמדה , טיעון , ראיון דעות , בלוג , תגובית ( טוקבק , ( מכתב תלונה , מכתבים למערכת , פתגמים , פרסומות , דבקיות , ססמות . טקסט הפעלה – הוראות , מתכונים . טקסט לא רציף – נוסף על הטקסטים הרציפים הובאו גם טקסטים לא רציפים כגון : גרפים , דיאגרמות , תרשימים ( עוגה , עקומה , עמודות , ( טבלאות , מפות ותצלומים . מטרתם לאמן את התלמידים בהבנה של מידע מתוך טקסטים לא רציפים , בהסקת מסקנות ובהפקת מידע מתוכם . טקסטים דיגיטליים – הטקסטים השונים מובאים מערוצים שונים , וביניהם הערוץ הדיגיטלי : טקסטים מאתרים , מבלוגים , מתגוביות וכן סרטי וידאו והרצאות מוקלטות . טקסטים מן המקורות – כדי להפגיש את התלמידים עם לשון המקורות מובאים טקסטים מרובדי הלשון השונים : מהמקרא , מלשון חז"ל ומהתפילה . טיפוח הכשירות הלשונית של התלמידים , אוצר מילים ומילון – דגש מיוחד הושם בסדרה על נושא הרחבת אוצר המילים . הטקסטים בספר מנוצלים כדי להעשיר את אוצר המילים הפעיל והסביל של התלמידים , ובעיקר כדי לחזק את השימוש במשלבי לשון פורמליים . בכל הטקסטים שבספר מטפלים במילים " קשות" – מילים גבוהות , נדירות , לועזיות , ארכאיות , וכן בניבים ובמטבעות לשון . בכל פעולת קריאה והבנה מוקדשות שאלות ומטלות המטפלות במילים ובביטויים אורייניים – ביטויים ספרותיים או שאינם שכיחים . בכל פרקי הספר מעודדים את השימוש במילון , ומשתמשים במושגים לשוניים כדי לחזק יכולות ההבנה והכתיב , וכדי להעשיר את אוצר המילים והמשמעים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר