עמוד:7

תהליך הכתיבה – בספרים מושם דגש רב על הכתיבה בכלל , ועל הכתיבה כתהליך בפרט . לאורך 3 הספרים יש עיסוק ספירלי במיומנויות הכתיבה השונות , החל מכתיבה מצומצמת בכתיבת תשובה וכלה במיומנויות כתיבה מורכבות יותר , כגון : סיכום כללי , סיכום בורר , סיכום ממזג , טיעון , השוואה , תגובה על טקסט , הפקת מידע מטקסטים שונים ( ובכלל זה הפקת מידע מטקסט לא רציף . ( תהליך הכתיבה נלמד כנושא לעצמו ( בספר ז , ובספר ח , ( והוא משולב ומוזכר במשימות הכתיבה הרבות . כדי לשכלל את יכולות הכתיבה ניתנו בכל ספר דפי משוב ספציפיים לסוגה הנלמדת ולאורם התלמידים יכולים להעריך את כתיבתם . עוד על תהליך הכתיבה ראו ב"ספירליות בספרי , "הסדרה עמ' . 14 ספירליות – החלוקה 3-ל ספרים מאפשרת הוראה ספירלית לאורך 3 שנים : כל ענפי הלשון נלמדים בכל ספר , חלק גדול מהנושאים נלמדים בכל 3 הספרים ובכל פעם ברמת העמקה שונה . כל ספר מתחיל בחזרה על הנלמד בספר קודם , ומסתיים בפעילויות מסכמות ובמבחנים היוצרים אינטגרציה של הנלמד . הספרים בנויים באופן ספירלי הן מבחינת הנושאים והמיומנויות הנלמדים בו , והן מבחינת רמת הטקסטים הניתנים בו . על התפתחות הנושאים 3-ב הספרים ראו הרחבה בסעיפים : " ענפי הלשון בספרים" עמ' , 12 " התפתחות נושאים בספרי הסדרה" עמ' . 14 הקריאה והכתיבה הם תהליך ספירלי ביסודו , ואך טבעי הוא שגם הוראתן תהיה ספירלית . לדוגמה , תהליך הכתיבה מטופל תחילה בצורה מצומצמת בכתיבת תשובה ( ספר ז , שיעור : 8 הבנת שאלה וכתיבת תשובה ) בכתיבת סיכום ( ספר ז , שיעור : 9 הנושא הנדון ; שיעור : 10 כתיבת סיכום , ( בכתיבת טיעון ובתהליך הכתיבה באופן ראשוני ( ספר ז , שיעור : 13 כתיבת טיעון ותהליך הלמידה . ( בשלב מאוחר יותר דנים בתהליך הכתיבה לשלביו בצורה מעמיקה ( ספר ח , שיעור : 4 תהליך הכתיבה ; שיעור : 5 משוב ועריכה , ( ובהמשך גם בספר ט ( שיעור : 6 טיעון ותהליך הכתיבה . ( לאורך כל הדרך מוזכרים שלבי הכתיבה גם במטלות . הספירליות מתבטאת גם בפריסת הטקסטים . בדרך כלל בספר ז הטקסטים קצרים יותר , הלשון פשוטה יחסית , והנושאים קרובים לעולמו של התלמיד . בספרים ח , ט הטקסטים ארוכים יותר , אוצר המילים במשלב פורמלי , התחביר מורכב יותר , והנושאים קשורים למעגלים רחבים ורחוקים יותר מעולמם של התלמידים . טקסטואליות , הקשר במרכז – ההקשר הטקסטואלי עומד במרכז ההוראה בסדרה זו . הסדרה " מילה טובה מאוד" מציעה תוספת מסיבית של טקסטים מגוונים , מסוגות שונות וברמות קושי שונות לתרגול , לאימון ולמבחן . בכל ספר התלמידים פוגשים עשרות טקסטים מגוונים גם בתחומי החיים שהם דנים בהם . הוראת כל נושא מודגמת הן בחלק הלימוד והן בחלק התרגול בטקסטים שלמים ואותנטיים המתאימים להדגמת הנושא . לעתים קרובות גם הפעילות המקדימה את השיעור , " מדברים , "ומגלים מפנה את התלמידים אל טקסט שלם כדי ללמוד על מאפייניו . בסוף כל ספר מובא מאגר גדול של מבחנים ופעילויות מסכמות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר