עמוד:5

הסדרה "מילה טובה מאוד" הסדרה מילה טובה מאוד היא סדרת ספרים חדשה להוראת עברית בחטיבת הביניים . המניעים העיקריים לפיתוחה הם הרצון להיענות לצרכים העולים מן השדה , להתאים את הספרים לעקרונות מיזם שלהב"ת , כלומר שילוב הבנה והבעה במקצועות הלימוד בבית הספר , ולטפל במיומנויות המאה 21-ה בעקבות התמורות שחלו בעולם הטכנולוגי ובמערכת החינוך בשנים האחרונות , ולקראת הצרכים העתידיים . ספרי הסדרה מדגישים את שילוב ענפי הלשון – הבנה , הבעה בכתב ובעל פה , אוצר המילים והמשמעים , מערכת הצורות , תחביר . כמו כן בספרים ניתן דגש להוראת ההבעה בעל פה לצד הוראת ההבעה בכתב . הספרים מטפלים בכל 4 אופנויות השפה : קריאה , כתיבה , דיבור והאזנה , ואף מפעילים את התלמידים באופנויות אלה . מטרת הספרים להכין בהדרגה את הלומדים לקראת בחינת הבגרות ( שאלון א ) לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך ( תשס"ג . ( הסדרה כוללת 3 ספרים – ספר לכל רמת כיתה ( ז , ח , ט . ( במקצתם הספרים מבוססים על הספרים מילה טובה 1 ומילה טובה . 2 בכל ספר פרקים חדשים , נושאים חדשים , טקסטים חדשים רבים , פעילויות חדשות , וכן עדכונים ושינויים מדעיים ותוכניים בגוף החומרים הקיימים . החלוקה 3-ל ספרים מאפשרת הוראה ספירלית של הנושאים המרכזיים . הספרים פותחו כספרים מודפסים וכספרים דיגיטליים , וכישורי המאה 21-ה שימשו עיקרון מוביל בפיתוח : בהוראה משולבים כלים דיגיטליים ובכל נושא מופיעים קישורים והפניות להרצאות מוקלטות , לסרטונים , לקטעי וידאו , לאתרים ולכלים דיגיטליים אחרים הרלוונטיים לנושא . לספרים החדשים הוענק עיצוב עדכני המבוסס על תצלומים בצבע מלא של בני נוער . הקדמה הקריאה והכתיבה הן במרכז העשייה בבית הספר ובלימודי ההמשך , והשליטה בהן היא תנאי הכרחי לתפקוד יעיל בחברה אוריינית ובעולם האקדמי . העיסוק המונחה בקריאה ובכתיבה , בהאזנה ובדיבור – מסייע לתלמיד להתבונן בעצמו ובעולם הסובב אותו ותורם לפיתוח המודעות העצמית . דרך הכתיבה התלמידים יכולים להביא לידי ביטוי מחשבות , חוויות , רגשות ולבטים אישיים . הקריאה , ההאזנה , הכתיבה והדיבור המתוכנן מסייעים לתלמידים לגבש את עמדותיהם בנושאים ערכיים ולעצב את השקפת עולמם . הם מזמנים התנסויות חברתיות חשובות ופיתוח של כישורים חברתיים , ותורמים לטיפוח הרגישות לזולת והסובלנות לדעות אחרות ולדרכי ביטוי שונות . במהלך לימוד פרק זה התלמידים ירכשו ידע על טקסטים וילמדו מושגים הקשורים בו ( נוסף על הידע והמושגים שנרכשו בביה " ס היסודי . ( מושגים אלו יעמדו לרשות התלמידים הן בלימודיהם בבית הספר העל-יסודי הן בלימודי ההמשך . ( מתוך תכנית הלימודים , עמ' ( 17

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר