עמוד:4

שיעור : 5 משוב ועריכה 29 ............................................................................................. שיעור : 6 טיעון בכתב 31 ............................................................................................... שיעור : 7 טיעון בעל פה 35 ............................................................................................. שיעור : 8 דיון בכתב ובעל פה 36 ..................................................................................... שיעור : 9 כתיבת סיכום 40 ............................................................................................ שיעור : 10 הרצאה ומצגת 43 ........................................................................................... שיעור : 11 כתיבת השוואה 45 .......................................................................................... שיעור : 12 טקסט לא רציף 45 .......................................................................................... מילון שיעור : 13 יחסים בין מילים 47 ........................................................................................ מערכת הצורות הפועל שיעור : 14 מאפייני הפועל 50 ........................................................................................... שיעור : 15 הבניינים 52 ................................................................................................... שיעור : 16 משמעויות הבניינים 54 .................................................................................... שם העצם שיעור : 17 מאפייני שם העצם 56 ...................................................................................... שיעור : 18 המשקלים 58 ................................................................................................. שיעור : 19 שם התואר 61 ................................................................................................ שיעור : 20 מילות יחס 63 ................................................................................................. שיעור : 21 שם המספר 63 ................................................................................................ פעילויות מסכמות ומבחנים 65 ........................................................................................... ביבליוגרפיה 67 ................................................................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר