עמוד:3

תוכן עניינים הקדמה 5 ........................................................................................................................ הסדרה " מילה טובה מאוד" 5 ........................................................................................... " מילה טובה מאוד" לעומת " מילה טובה" 6 ........................................................................ עקרונות והדגשים בסדרה 6 .............................................................................................. שילוב טקסטים מתחומי הדעת 6 .............................................................................................. כישורי המאה 6 ........................................................................................................... 21-ה תהליך הכתיבה 7 ................................................................................................................. ספירליות 7 ........................................................................................................................ טקסטואליות והקשר במרכז 7 ................................................................................................. טקסטים איכותיים ואותנטיים 8 .............................................................................................. עושר של סוגות 8 ................................................................................................................. טיפוח הכשירות הלשונית של התלמידים , אוצר מילים ומילון 8 .......................................................... טיפוח הבעה בעל פה והאזנה 9 ................................................................................................. שילוב בין ענפי הלשון 9 ......................................................................................................... מקומה של התקינות הלשונית 9 ................................................................................................. הלשון העברית כנושאת המורשת התרבותית 9 ................................................................................ הבנה גלובלית והבנה לוקלית 10 ................................................................................................. מענה מעשי 10 ..................................................................................................................... ראשי פרקים 3 – הספרים 11 ................................................................................................ ענפי הלשון בספרים 12 ......................................................................................................... ספירליות בספרי הסדרה 14 .................................................................................................. מבנה השיעורים 16 .............................................................................................................. עיצוב הסביבה הלימודית 17 ................................................................................................. התאמה לפריסת הסוגות בתה"ל 18 ..................................................................................... הערכת הכתיבה 19 ............................................................................................................ הערכת ההבעה בעל פה 19 ................................................................................................... הבנה והבעה של טקסטים בעל פה 20 ................................................................................... סוגות הבעה בעל פה 21 ...................................................................................................... הוראת הבעה בעל פה בספרים 21 ........................................................................................ ספר ח - הערות והנחיות לשיעורים שיעור : 1 חזרה 23 ........................................................................................................ הבנה והבעה שיעור : 2 הבנת השאלה 24 ............................................................................................. שיעור : 3 קישוריות וקשרים 25 ...................................................................................... שיעור : 4 תהליך הכתיבה 27 ..........................................................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר