עמוד:2

ראש תחום שפות : נעמי גורבט-ברודשטיין ראש צוות הפיתוח : שרה ליפקין כתיבה : שרה ליפקין , שרון שני-ארבן ייעוץ מדעי : פרופ' אלדעה ויצמן עריכה לשונית : ירעם נתניהו קלדנות : אורה חברוני המדריך נשען על המדריכים לספרים " להבין , "עניין " מילת המפתח" אשר בכתיבתם השתתפו : עליזה לזרסון , ניני מנוח-גוטספלד , שרון שני-ארבן , נועה בדיחי-קלפוס , חוה בוהק ז"ל . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מספר זה , אלא ברשות מפורשת בכתב ממטח , המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( כל הזכויות שמורות למטח 2012-ב"תשע המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת אביב 61394 , 03-6460160 : 'טל פקס : 03-64622619

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר