עמוד:58

כמה מילים על משה ... בספר שמות מסופר על משה . בתקופה שספר שמות מספר עליה , בני ישראל היו עבדים במצרים . ה' החליט להוציא את ישראל ממצרים , והוא מינה את משה לתפקיד . כדי להודיע למשה על המינוי , ה' התגלה אל משה במדבר . משה היה אז רועה צאן , והוא ראה פתאום מחזה מוזר . הוא ראה שיח ( סנה ) עולה באש , אבל השיח "לא . "אוכל כלומר , השיח לא התכלה באש . משה התקרב , ואז פנה אליו : 'ה " וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני : ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא " : ( ספר שמות , פרק ג , פסוקים ( 5-4 הנה הפסוק מספר שמות : [ ... ]" של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא " [ ... ] ( שמות ג פסוק ( 5 והנה הפסוק מספר יהושע : [ ... ]" של נעלך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עמד עליו קדש הוא " [ ... ] ( ספר יהושע , פרק ה , פסוק ( 15 4 ברור כי שני הפסוקים דומים מאוד זה לזה . במה הם דומים ? הזמנה לדיון א . במה שני הסיפורים - הסיפור על משה והסיפור על יהושע - דומים זה לזה ? ובמה הם שונים זה מזה ? ב . מה אפשר להסיק מהדמיון והשוני בין שני הסיפורים - מהו המסר הסמוי שהמספר המקראי מבקש להעביר לנו על יהושע ? מצד אחד , אפשר להבין שהמסר הסמוי על יהושע הוא ( במחברת ) מצד שני , אפשר להבין שהמסר הסמוי על יהושע הוא בדיוק הפוך ! ( במחברת ) שמות ג , פס' 5-4 סר - בא . הסנה - סוג של שיח . הנני - דרך חגיגית לומר : אני כאן ! הלם - לכאן . של - הורד , הסר מעל רגליך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר