עמוד:153

עמ 300 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : משה מילנר עמ ' 315 יאן ראוכוורגר . אוסף פרטי . צילום : אברהם חי עמ ' 324 מיכל בקי . באדיבות סדנת ההדפס ירושלים עמ ' 326 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : משה מילנר עמ ' 338 פנחס כהן-גן עמ ' 354 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : יעקב סער עמ ' 349 אוסף בובות , מרכז תרבות עמים לנוער , ירושלים עמ ' 352 למעלה אוסף בובות , מרכז תרבות עמים לנוער , ירושלים עמ ' 352 למטה אוסף ג ' ו בן אדון עמ ' 379-378 אוסף מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום : מוזיאון ישראל . באדיבות מוזיאון בית ראובן , תל אביב עמ ' akg images / Erich Lessing 381 עמ ' 382 חנן גינת עמ ' 393 נעמה הגלעדי עמ ' Private Collection / Bridgeman Art Library 397 עמ ' Private Collection / Bridgeman Art Library 398 עמ ' 399 למעלה באדיבות רשות העתיקות עמ ' 399 למטה Alinari / Bridgeman Art Library עמ ' nopj 401 הגלעדי עמ ' 408 רלי אברהמי עמ ' 419 ימין למעלה באדיבות יואב אגוזי עמ ' 419 שמאל למעלה באדיבות נחמה דרעי עמ ' 419 אמצע באדיבות יואב אגוזי עמ ' 423 ציונה שמשי עמ ' 429 ערן וולוקובסקי עמ 432 בוקי ASAP / Tim עמ ' 445 אליהו אריק בוקובזה . . www . ericbokobza . com באדיבות גלריה כלי אמן , תל אביב עמ ' 449 אליהו אריק בוקובזה . . www . ericbokobza . com אוסף חגית וצבי וילנר , קיסריה . באדיבות גלריה נלי אמן , תל אביב עמ' 452 אליהו אריק בוקובזה . www . ericbokobza . com באדיבות גלריה נלי אמן , תל אביב עמ' 453 מתוך התערוכה : "אבנים מדברות שלום . 1999 , " ייזום : איריס אלחנני , איתן מאצ ' ה , ניהול : איריס אלחנני , אוצר : דורון פולק . בשיתוף מוזיאון האומנים הבינלאומי , עמותת יוצרים שלום והעמותה לאומנות , קהילה ודיאלוג רב-תרבותי עמ ' 454 רלי אברהמי mmrjrm בעמודים 338 , 287 , 216 , 58 , 54 מתפרסמות כאן בשלב זה ללא אישור בעלי הזכויות . פניותינו לקבלת אישור טרם נענו ופרסומן במסגרת המהדורה הניסויית ( לא מסחרית ) הוא זמני בלבד . השתדלנו לציין את כל המקורות לפריטים הלקוחים ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission please contact the publisher for correction in future editions .

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר