עמוד:148

UIIDU ) נ . ש " ע sun ש ,. J / שיניים ש " ע tooth mw ט שנים , גי 1 נתיים ( חגיו ש " ע year , two years שני , גי 1 נייה ש " ת second ( in counting ) שני- ז . שתי- נ . ש " מ ( לפני ש " ע ) two ( before a noun ) גיזניים ז ,. שתיים נ . ש " מ two שנים עשר r _ pr 1 u ; ,. r עגשרה נ . ש " מ twelve שעה נ . ש " ע hour שעון ז . ש " ע watch , clock שערה נ . ש " ע hair ( a single hair ) שפה T T נ . ש " ע language שפעת נ . שע " פ influenza , flu עגלן ט ו ,. ר . 0 ש " ע silence שקל shekel שר , לשיר פ . sing ת תאום ז ,. תאומה נ . ש " ע twin theory 1 nniNn theai /? WJOA ' /? , D ^ nrjNri , 1 / nptf-P תגיד , תגיךי , תגידו- פ . Say ! Tell ! tea rprin בריא ! ז . ,. תהיי בךיאה ! נ . ? f תהיו- בריאים ! ז , ר . תהיו- בריאות ! נ . ר . ב . Be well ! תודה ! מ " ק Thank you ! תודה ךבה ! ב , Thank you very much ! תוכנית נ . ש " ע program , plan תלבושת אחידה נ . ש " ע ב , uniform fin school ) תלמוד Talmud . \ תלמיד ז ,. תלמידה נ . ש " ע ב . student , pupil תמוז ! " . ! Tamn תמונה נ . ש " ע picture תמיד ת " פ always תמר נ ,. תמךים ש " ע date ( tree & fruit ) ו ^ נו-עה נ ,. תנו-עת נוער ש " ע movement ( as in youth movement ) , youth movement תנ " ף ז . שע " פ ( תורה נביאים כתובים ) Tanach - Torah , Prophets , Writings תפו-ז ז . ש " ע orange ( tree & fruit ) תפו-ח ז . ש " ע apple ( tree & fruit ) תפוס אלמה ז ,. תפוחי אדמה ש " ע potato תפילה נ . ש " ע prayer mipri נ . ש " ע hope תןגיל ז . ש " ע exercise

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר