עמוד:147

שבעים ז . ו-נ . ש " מ seventy שבת ,.- > שבתות ש " ע bbat , Saturday r \ K \\ y { r \) נ . ( the ) Holocaust שואל , לגןןאול פ . ask ( a question ) שוב again שולח , לשלוח פ , send שו-לרזן ז ,. שולחנות ש " ע table , desk שו-ם דבר ( לא / ... אין ... שו-ם דבר ) ז . ב . nothing שומע , לשמוע פ . hear שישים ז . נ-1 . ש " מ sixty ק 1 כו-נה נ . ש " ע neighborhood של ( שלי , J -1 r י ,, שלף ז . י ,, שלף נ . י ,. שלהם ז . ר ( . מ " of ( mine , yours s . m ., yours s . f ., theirs m . ) שלום מ " ק / שלום t שלומות ש " ע Hello , Hi , Goodbye / peace שלושה ז ,. שלוש נ . ש " מ three שלושה עשר ז ,. גי 1 לוש ע ( ןזךה ש " מ thirteen שלושים ז . נ-1 . ש " מ thirty גיזלישייה נ . ש " ע triplets , trio שם ז ,. שמות ש " ע name שם there שם , לשים פ . put : שמונה T ז ,. שמונה : נ . ש " מ eight עשר ( ןומונה & ג ^ מונה ץ שךה נ , ש " מ eighteen גיזמונים ז . ו-נ . ש " מ eighty שמח T , :- ? שמחה T " ש " ת happy שמחה נ . ש " ע happiness שמים ז . ר ,. י . 0 ש " ע sky שמלה נ . ש " ע dress שומר , לשמור ( על ) פ . keep שופר , . שופרות shofar ( ram ' s he- שוקו chocolate milk " VW . t chocolate ; i ^ ipiu ; , nniiy לק 1 ת 1 ת פ . drink שחור , שחורה black שחרית shachflt ( morning prayer ) שטות נ ,. עטויות foolishness , nonsense שיחה נ . conversation שיעור ז . ש " ע lesson , class שיעורי ב ; ת ז . ר ,. י . 0 ש " ע homework שיר ז . ש " ע song , poem שירו-תים ז . ר ,. י . 0 ש " ע restroom שישה T ז ,. שש נ . ש " מ six שישה עשר ז ,. שש עשרה נ . ש " מ sixteen

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר