עמוד:145

פךסומת נ . advertisement , commercial ש " ע klddl ! : קיוסק ז . יש קילומטר ז . ש " ע kilometer קיץ ז ,. קיצים ש " ע summer קל , קלה ש " ת easy , light קלסי , קלסית ש " ת ? קם , לקום פ , get up קניון ז . ש " ע shopping mall cafeteria '« קצת a little קקטוס ז . ז קר , קרה ש י ת cold

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר