עמוד:144

עועזה חיים , לגנשות חיים ב . ע " מ having fun , living it up עט ז . pen עין נ ,. עיניים ש eye עיר נ ,, עךים עיע city עיתון ז . newspaper עכשיו ת " פ now על on , about ? v על שם named after עם ז . ש " ע nation , people עם with עץ ז . tree עצוב , ץצובה שית sad ערב ,. ? ערבים ש " ע evening ערבי , ערבית שית Arabic גגשרה ז . עשר נ . עו מ ten עשרים ז . נ-1 . ש " מ twenty עתיד ז ,. עתידות ש " ע future עתיק , עתיקה ש " ת ancient D פברואר ו י פה ת " פ here פה ז ,. פיות ש " ע mouth פוגש , לפגוש פ meet פופולרי , פופולרית פותח , לפתור ! פ . open פיזיי ' ף פיצה pizza פיתה נ . ש " ע pita פלאפל פלסטילן פנים ז . נ-1 . ר . י . 0 ש " ע face פסו-ק ז . ש " ע verse ( in the bible ) Pesach , Passover pasta פסיכולוגיה .. 1 ו . <> י ין psychology פסל ז . ש ע sculpture פסנתר ז . ש " ע piano פעו-לה נ . ש " ע activity ( of a youth movement ) פרופסור פרת ז . ש " ע flower

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר