עמוד:143

grandfather , grandmother T - NBD ז , . סבתא T :- נ . ש " ע קזביבון ז , ש " ע top , dreidl patience סכלנו T : — -ת נ ,. ר . 0 ש " ע sweatei סוודר ז . ש " ע Slikkah ( thatched HD 1 D נ . "' " י ! Sukkot סוכות , חג הסוכות / 7 , r ! horse סוס ז ,. סויסה נ . ש " ע end סוף ז . ש " ע supe : סופךמךלןט ז . ש " ע סיוון ז . שע פ Sivan ( ninth month m ' story סיפור ז . ש " ע covering of the sukkah סכף ז ,. ר . 0 ש " ע cellular סלולרי , סלולךית ש " ת salad סלט ז . ש " ע I ' m sorry , excuse me 9 ליחה ! symbol סמל ז . ש"ע סנדוויץ ' ז , ש " ע sandwich sandal סנדל . 1 ש " ע cent סנט ז . ש " ע sports ספורט .. 1 י . ר ש"ע ג ^ פוךטאי ז ,. ספוךטאית נ . ש " ע athlete September ספטמבר ז . < wa book ספר ז . ש " ע library ספרייה נ . ש " ע סקי ,, ( ר . movie , film סרט ז ,. ש " ע work , assignment niuy נ . ש " ע past עבר ז ,. ר . 0 ש " ע Hebrew עבךית נ . שע " פ until עד work עובד , לעבוד פ . pass , move עובר , לעבור פ . cake עוגה נ . ש " ע more עוד help עוזר , לעזור ( ל ( ... פ . go up , cost עולה , לעלות פ . עולה חדש ז ,. עולה חדשה נ . ש " ע ב . new immigrant ( to Israel ) world עולם ז ,. עולמות ש " ע do , make עושה , לעשות פ .

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר