עמוד:142

pnVjJD ז . game משנה נ Mishnah ( Jewish booR of oral law ) משעמם , משעממת ש " ת boring משפחה נ . ש " ע family מגיגפט ז . ש " ע sentence משפטים ז . ר ,. י . 0 ש " ע law ( law school ) מגי \ פיע , להשפיע ( על ) פ . influence , affect מ ^ קפןים ז . ר . ש " ע glasses מת , למות פ . die מתחיל , להתחיל פ . begin , start מתחתן , להתחתן ( עם ) פ . marry מתי when מתכתב , להתכתב ( עם ) פ . correspond מתלבש , להתלבש פ . get dressed מתמטיקאי 11 j i'NfP'orjnrj a ש ? ? omatician »" מתמטיקה <> 1 , 1 ש ~ ע ? matics מתנדב , להתנדב פ . volunteer מתנה TT נ . ש " ע present , gift מרנעמל , להתעמל פ work out , exercise מתפלל , להתפלל פ pray מתךגש , להתרגש ( מ ( ... פ . get excited מתרחץ , להתרחץ wash ( oneself ) n נביא ז ,. נביאה נ . ש " ע נובמבר ! נוס , נוחה ש " ת comfortable , convenient נולד , להיוולד פ . born נוסע , לנסוע פ go ( by vehicle ) , travel נוף ז . ש " ע view , landscape מצרי ז ,, נוצרייה נ , ש " ע Christian נורא , נוראה ש " ח terrible \ / נותן , לתת פ . give , let , allow נסמ { לימדה pleasant , nice ' נחש ז ,. נחשה נ . ש " ע snake ניסן ( seventh . the Hebrew calendar , in March / April ) - נכד ז . נכדה נ . ש " ע grandson , granddaughter נכון , cff , t ש " ת correct נכנס , להיכנס פ , enter נעל נ ,. נעליים ש " ע shoe נר ז ,. נרות ש " ע candle נשוי , נשואה T ש " ת married

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר