עמוד:141

מיץ ז . juice מישהו- ז ,, מישהי נ . ., ז someone מכונית נ . car מכיר , להכיר פ . recognize , be familiar with , know מכנסיים ז . ר . ש " ע pants מכתב ז . letter מלח ז . ש " ע salt מלחמה נ . ש " ע war מלחמת העולם האנייה נ , ש " ע WorldWar II מלף ז ,. מלכה נ . ש " ע king , queen מלצר ז ,. מלצרית נ . ש " ע waiter , waitress מן ( מן ה from ( from the ) ( ... מנגן , לנגן ( ב ( ... פ . play ( a musical instrument ) מנהל ז ,. מנהלת נ . ש " ע principal , manager מנורה menoi .. : מג ^ ביר , להסביר פ , explain מסיבה נ . ש " ע party מסכת נ ,, מסכתות מסעדה נ . ש " ע restaurant מספר , לספר פ . tell מספר ז . ש " ע number מקזתכל , להסתכל ( ב ,... על ) פ , look , watch מעטפה נ . ש " ע envelope מעלה נ , ש " ע degree מעטין , מעניינת ש " ת interesting מפסל , לפסל פ . sculpt מצה י mau מצווה נ . ש " ע mitzvah , commandment קזצוין , מצוינת ש " ת excellent מצטער , להצטער ( על ) פ . be sony X ) צייר , לצייר פ . draw , paint מצליח , להצליח ( ב ( ... פ . succeed מקבל , לקבל פ . receive , get מ 7 ן 1 . וה , מקווה ו , מקוואות ? i . ? ?;;? ' ! . ! : \>" w : 1 ! ii niDlpD ,. T DipD ש " ע place מקלחת נ . ש " ע shower מךגיש , להךגיש פ . feel hMarc מרק ז . ש " ע soup משהו- ז . ש " ע something משו-גע על , משוגעת על ש " ת ס . crazy ( about , for ) משחק , לשחק ( ב ( ,... פ . play ( game )

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר