עמוד:140

מךריף (< מךךיכה נ . err . ז להךךיף ) counselor , guide מה what wn מה השעה ? What time is it ? מה זאת אומרת ? ב What does it mean ? מה חדש ? ב . ע " מ What ' s new ? מה נשמע ? ב . ע " מ What ' s up ? מה לןךה ? ב . What happened ? מה ש ... מ " ח what ( what + sentence as in : what I say , what I wanted ) מה ג ^ ילוכזף ? ז ,. מה גי 1 לומף ? נ . ב . How are you ? מהנדס ז ,. מהנדסת נ . ש " ע engineer מהר quickly מודעה נ . ש " ע advertisement , ad מודרני , מוךךנית דו modern מוזאון ז . ש " ע museum מוזיקה נ ,. י 19 0 . music u מוכר , למכור פ . sell מוכר ז ,. מוכרת נ . ש " ע salesperson מוסלמי , מוסלמית Muslim vw of מוצא , למצוא פ find מוצאי שבת ז . ר ,. י . 0 ש " ע Saturday night ( following Shabbat ) מורה ז ,. מורה T נ . ש " ע teacher מושב . / ש ע Moshav , ( collective settlement ) nnm נ . ש " ע mezuzah ( parchment fixed to the doorpost of a Jewish house ) מזל טוב ! ב . Mazal Tov ! Congratulations ! מזמין , להזמין פ invite , order מחברת נ . ש " ע notebook מחליף , להחליף פ . exchange , switch מחנה ז ,. מחנות ש " ע camp מחנה ךיכוז ז . ש " ע concentration camp לוחגפש , לח 3 ש פ . look for , search מחר ת " פ tomorrow מחשב ז . ש " ע computer מקזבח ז . ש " ע kitchen מ טייל , לטייל פ travel , take a walk , stroll מי מ " ש who מיו-חד , מיוחדת ש " ת special , unique מיונז י י mayonnaise מיטה נ . ש " ע bed מילה נ ,. מילים ש " ע word מילון ז . ש " ע dictionary מיליון ז . ש " מ מים ז . ר ,. י . 0 ש " ע water

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר