עמוד:139

ל ... מ " י to , for לא ת " פ no דו" לאומית י national \\ לאט ת"פ slowly לאן מ " ש where to לב ז ,. לבבות heart en לבד ת"פ alone לבן , 1 T T לבנה T T : ש"ת white להיות פ . to be להקה נ . ש " ע band 1 . " a . ) crq ( להת ' ( . 0 מ"ק See you ! ( See ya ) לובש , ללבוש פ . wear לומד , ללמוד פ . learn , study לוקח , לקחת פ . take לחם ז . ש"ע bread ליד מ " י near , next to לולה ז ,. לילות ש " ע night למה מ"ש why T T למטה ת " פ down , below למגןלה up , above למשל מ"ח for example T T : לפי מ"ח according to , based on לפני מ"י before לפעמים ת " פ sometimes n מ ,... ( מה ( ... מ " י from ( from the ,,, ) מאה ז . ז ) . מאתיים ז . , ( זוגי ) ש " מ hundred , two hundred מאוד ת " פ very מאי ז , טע ' יפ "" מאין מ"ש from where מאמין , להאמין ( ל / ... ב ( ... פ . believe מבין , להכין פ . understand ^) בקר , לבקר פ . visit ask for , request מבקש , לבקש ( מ ( ... פ . מבךף , לבךף ( על ) פ . bless , say a blessing מגילה נ . / . scroll מגן דויד ז .. מגיני דויד ש " ע magen David , star of David מדבר , לךבר פ . talk , speak מדבר T : ? ז ,. מדבריות T : ש " ע desert מךען ז ,. מךענית נ . ש " ע scientist

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר